Clicky


Caroline Nagtegaal-van Doorn (VVD): 'Groeiende steun in Brussel voor de binnenvaartsector'

Caroline Nagtegaal-van Doorn (VVD): 'Groeiende steun in Brussel voor de binnenvaartsector'
29-06-2021 09:52 | Binnenvaart | auteur Redactie

BRUSSEL - Het Europees Parlement is op weg om de binnenvaartsector een centrale plek te geven in Europees transportbeleid. Gisterenavond stemde de transportcommissie van het Europees Parlement met een meerderheid voor het binnenvaartrapport, een initiatief van VVD-Europarlementariër Caroline Nagtegaal-van Doorn.

“Meer dan een jaar geleden ben ik begonnen met binnenvaartspreekuren, omdat ik wilde weten wat er in de sector leeft op gebied van duurzaamheid en digitalisering en hoe Europa daarin een rol kan spelen. Met die input ben ik in Brussel aan de slag gegaan. Na eerst mijn eigen Europese liberale fractie te hebben overtuigd van het belang van de binnenvaart voor Europa en de noodzaak om meer te investeren in zowel de sector als infrastructuur, is het nu gelukt om brede politieke steun voor mijn initiatiefrapport te krijgen van mijn collega’s in de transportcommissie. Dat is geweldig, want de binnenvaartsector kan een grote rol spelen in duurzaam goederentransport en personenvervoer, en werkt daar ook hard aan."

In het rapport wordt benadrukt dat goede bruggen, sluizen en waterwegen onmisbaar zijn om de modal shiftdoelen te behalen. Verdere automatisering en digitalisering spelen hierin een grote rol. Daarnaast wordt een realistisch pad geschetst voor verduurzaming van de vloot, met inzet op verschillende alternatieve brandstoffen, waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit aan scheepstypen.

Ook roept de transportcommissie de Europese Commissie op een Europees binnenvaartfonds te realiseren, om de sector financieel te ondersteunen in de groene en digitale transitie. De sector bestaat immers uit zelfstandigen, kleine familiebedrijven en MKB’ers. Dit zijn hardwerkende ondernemers die letterlijk en figuurlijk op hun pensioen varen. Zij kunnen deze uitdaging niet alleen aangaan. Het is dan ook goed dat de Commissie, na intensief contact, het belang van voldoende financiële steun erkent in het onlangs gepubliceerde actieprogramma voor de binnenvaart, NAIADES III.

De verwachting is dat Nagtegaal’s initiatiefrapport in september op de plenaire agenda van het Europees Parlement zal staan.