Clicky


Weemoedige Kamer debatteert voor het laatst in oude Kamergebouw

Weemoedige Kamer debatteert voor het laatst in oude Kamergebouw
08-07-2021 09:00 | Politiek & Verkiezingen | auteur ANP

DEN HAAG - De Tweede Kamer debatteert donderdag voor het laatst in het Kamergebouw aan het Binnenhof. Daarna gaan de deuren dicht en de lichten uit voor minstens 5,5 jaar, zodat de renovatie van de Binnenhofgebouwen kan beginnen. De Kamerbewoners verlaten het gebouwencomplex met weemoed en tegenzin: een enkeling ziet er nog de noodzaak van in, maar niemand neemt van harte afscheid van de grote vergaderzaal, de historische kamers, wandelgangen en sluiproutes die decennialang het politieke toneel vormden.

De verhuizing naar het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken, dat zal dienen als het nieuwe parlementaire decor voor de komende jaren, start meteen na de laatste Kamerdag. Aan sommige delen van het vervangende pand aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag wordt nu nog de laatste hand gelegd voordat de nieuwe bewoners erin kunnen. Pas in de tweede helft van augustus, vlak voordat het nieuwe politieke jaar van start gaat, kan iedereen zijn of haar nieuwe werkplek opzoeken. Mocht de Kamer het zomerreces onderbreken om te debatteren, dan kan dat zolang in de Ridderzaal.

Voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib heeft de verhuizing naar 'B67' uit alle macht geprobeerd tegen te houden. Zij was voorstander om het Binnenhof stap voor stap te verbouwen. Maar staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken), die over de verhuizing gaat, pleitte juist voor een verhuizing. Dit zou volgens hem minder tijd kosten en goedkoper zijn dan een gefaseerde verbouwing. In de wandelgangen wordt geschamperd over de voorgestelde termijn die voor de verbouwing is uitgetrokken: dergelijke projecten door de Rijksoverheid lopen altijd uit, is de teneur. Kamervoorzitter Vera Bergkamp is optimistisch en denkt dat de Kamer over 5,5 jaar daadwerkelijk weer aan het Binnenhof werkt.

Voordat de eerste verhuisdozen op weg gaan naar de 'Apenrots', zoals het vervangende Kamergebouw wel genoemd wordt, hebben de Kamerleden een lange dag voor de boeg. Het is al haast traditie dat de laatste dagen voor recessen tot diep in de nacht doorgaan. Dan worden namelijk nog veel moties ingediend, waarover dezelfde dag nog wordt gestemd. Volgens de voorgenomen planning beginnen de stemmingen donderdag tussen 11 en 12 uur 's avonds.

De politiek is ook aan vakantie toe, wordt de afgelopen weken vaak verzucht. De coronacrisis hield de gemoederen flink bezig tijdens de vorige recessen en ook de rest van het politieke jaar was bewogen. Partijleiders Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66), die samen werken aan een conceptregeerakkoord, nemen in de zomer een pauze van de formatie. Ingewijden zeggen dat rust mogelijk de impasse in de formatie tussen verschillende partijen doorbreekt.