Clicky


CPB: ondertunneling A10 bij Zuidas onrendabel

CPB: ondertunneling A10 bij Zuidas onrendabel
10-02-2012 19:13 | Algemeen | auteur de redactie
De geplande ondertunneling van de A10 ter hoogte van NS-station Amsterdam Zuid is onrendabel. De baten van dit project zijn fors overschat, zo blijkt uit een second opinion door het CPB op de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) ZuidasDok MLT van de Projectorganisatie ZuidasDok.

Andere projecten zijn mogelijk rendabel of zeker rendabel, zo stelt CPB-onderzoeker Ioulia Ossokina vast.

Het investeringsvoorstel ZuidasDok MLT omvat vier deelprojecten:
- ondertunneling van de (verbrede) snelweg en bouw bus/tram terminal op de tunneldaken;
- bovengrondse verbreding van de snelweg A10 Zuid;
- verbeteringen van station Amsterdam Zuid;
- verplaatsen eindpunt binnenlandse Hogesnelheidslijn (HSL) van Amsterdam Centraal naar Amsterdam Zuid.

De baten van de ondertunneling, met name de waarde van de nieuwe openbare ruimte op de tunneldaken, wordt op 360 miljoen Euro geschat. Dat is niet realistisch, gezien de beperkte omvang van deze fysieke verandering. Daar kunnen de baten van de tram/bus terminal die voorzien is op de tunneldaken niet tegenop.

Bovengrondse wegverbreding is in potentie rendabel, net als het beter benutten van de stationsterminal. Voor beide projecten kan verder gekeken worden naar mogelijkheden om de opbrengsten te optimaliseren. Het verplaatsen van het eindpunt van de binnenlandse HSL is zonder meer een rendabel project, hoewel nog wel naar de kosten en baten van extra drukte rond station Zuid, en minder drukte rond station Centraal, moet worden gekeken.

Het CPB treedt bij projecten van nationaal belang op als uitvoerder van MKBA’s, of als onafhankelijke toetser door het geven van een second opinion.