Clicky


Werkgevers streekvervoer blazen onderhandelingen op

Werkgevers streekvervoer blazen onderhandelingen op

UTRECHT - De werkgeversvereniging in het streekvervoer (VWOV) heeft na bijna een half jaar onderhandelen, hun voorstel ingetrokken. Eerder op 4 mei presenteerden werkgevers aan vakbonden nog een regeling om twee jaar eerder te kunnen stoppen. Daarna bliezen ze de onderhandelingen op door twee maal met aanvullende financiële eisen te komen om vervolgens hun voorstel in te trekken. Dat meldt FNV dinsdag.

"Onbegrijpelijk", zegt Marco Bouma, vakbondsbestuurder FNV. "Werkgevers hebben zich samen met ons gecommitteerd aan het creëren van een regeling om ouderen na jarenlang zwaar en onregelmatig werk, eerder te kunnen laten stoppen. De gemiddelde leeftijd ligt erg hoog in de sector, het ziekteverzuim onder ouderen is fors en het pensioenakkoord biedt werkgevers de mogelijkheid om oudere werknemers tegen een fatsoenlijk inkomen eerder te laten stoppen. De vakbonden hebben zelfs collectief geld vanuit werknemers ingezet, om te komen tot een goede regeling."

Pensioenakkoord

In het pensioenakkoord is geregeld dat er in de cao afspraken kunnen worden gemaakt om maximaal drie jaar eerder te kunnen stoppen met werken. In het streekvervoer hebben werkgevers en werknemers in het cao-akkoord van 2020 afgesproken, dat er apart een regeling zou worden uit onderhandeld uiterlijk voor 1 april 2021.

Onbetrouwbaar

Duidelijk is dat vakbonden zich niet serieus genomen voelen. "Wat werkgevers doen, is terug uit onderhandelen, en dat betekent dat je geen afspraken met elkaar kunt maken. En dat is uiterst onbetrouwbaar", aldus FNV vakbondsbestuurder Marijn van der Gaag De bonden gaan hun achterban raadplegen over hoe nu verder en sluiten acties niet uit.