Clicky


CEO Van den Bosch Transporten herkent zich niet volledig in motivering Hof

CEO Van den Bosch Transporten herkent zich niet volledig in motivering Hof

ERP - Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft dinsdag 27 juli arrest gewezen in de rechtszaak die tien Hongaarse chauffeurs hebben aangespannen tegen hun voormalige werkgever Silo Tank Kft.

De uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft betrekking op de vraag of de Hongaarse chauffeurs in de periode 2007 – 2012 Nederlands loon hadden moeten ontvangen voor de internationale transportactiviteiten die zij hebben uitgevoerd in opdracht van Silo Tank (inmiddels Van den Bosch Transport Kft.)

Op 2 mei 2017 oordeelde het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch dat de chauffeurs geen aanspraak maken op Nederlands loon. De door de chauffeurs uitgevoerde transporten vonden namelijk slechts voor een klein deel in Nederland plaats en voor het overgrote deel in het buitenland. Daarnaast vond het Hof het relevant dat de chauffeurs in Hongarije wonen en daar hun financiële en maatschappelijke verplichtingen hebben.

De tien betrokken chauffeurs zijn vervolgens in cassatie gegaan, waarna de zaak door de Hoge Raad is verwezen naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Op 27 juli 2021 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 2 mei 2017 vernietigd. Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de betrokken chauffeurs recht hebben op Nederlands loon.

Van den Bosch heeft kennisgenomen van het arrest en zal het nader bestuderen. In een eerste reactie laat CEO Rico Daandels weten zich niet volledig te herkennen in de motivering van het Hof. Daandels betwijfelt of deze zich verhoudt met de eerdere uitspraak van het Europese Hof op 1 december 2020 in de zaak die vakbond FNV heeft aangespannen tegen Van den Bosch Transporten BV. "Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hecht in het arrest veel waarde aan de concernrelatie, terwijl dit in de eerdere uitspraak van het Europese Hof niet relevant is gebleken."