Clicky


Algemeen directeur RDW stopt in het voorjaar van 2022

Algemeen directeur RDW stopt in het voorjaar van 2022

ZOETERMEER - De algemeen directeur RDW, Ab van Ravestein, heeft aangekondigd per 1 april 2022 terug te treden. Na afronding van het jaarverslag over 2021 neemt hij afscheid. Van Ravestein blijft zich de komende maanden vol inzetten voor de RDW.

De Raad van Toezicht RDW heeft in afstemming met het ministerie van Infrastructuur de voorbereidingen voor het aantrekken van een opvolger inmiddels in gang gezet, zodat de opvolg(st)er ook per 1 april 2022 kan aantreden. De directeur bedrijfsvoering RDW, Zeger Baelde is onlangs herbenoemd.