Clicky


Schiphol voldoet door coronapandemie ruim aan milieu- en veiligheidsnormen

Schiphol voldoet door coronapandemie ruim aan milieu- en veiligheidsnormen
19-08-2021 10:08 | Algemeen | auteur Redactie | Esther van der Wal

DEN HAAG - De wereldwijde coronapandemie heeft nog steeds effect op het milieu en de externe veiligheid op en rond Schiphol. Doordat er minder wordt gevlogen, zal Schiphol net als vorig jaar de normen voor geluid, externe veiligheid en de uitstoot van stoffen waarschijnlijk nergens overschrijden. Dit blijkt uit de halfjaarrapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de periode van 1 november 2020 tot en met 30 april 2021 die de minister van IenW op 17 augustus naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Geluidsnormen niet overschreden

Het aantal vliegtuigbewegingen ligt nog steeds aanzienlijk lager dan ’normaal’. Schiphol heeft de zogeheten geluidruimte daarom halverwege het gebruiksjaar deels gebruikt. Het aantal vliegbewegingen en de hoeveelheid geluid verschilt per handhavingspunt, maar blijft overal onder de 50% van de jaarruimte. Daarmee is de kans klein dat dit jaar geluidsnormen op een van de handhavingspunten overschreden wordt.

Nachtvluchten beperkt

Ook het aantal nachtvluchten blijft beperkt. In het eerste half jaar zijn 4.656 nachtvluchten uitgevoerd waar jaarlijks 32.000 vluchten mogelijk zijn.

Aanwijzing afwijkingen minimale vlieghoogte

De ILT constateert afwijkingen van de minimale vlieghoogte voor de nacht bij de eindnadering van de Zwanenburgbaan. Een van de twee vaste nachtelijke naderingsroutes voor de Zwanenburgbaan vermijdt zodoende de woonkernen ten noorden van de Zwanenburgbaan zoveel mogelijk om daarmee geluidshinder te beperken. Het aantal afwijkingen van de vlieghoogte ligt hierdoor formeel hoger dan voor Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is toegestaan. Volgens een evaluatie van LVNL zorgt dit echter voor een flinke hinderbeperking. Daarom kreeg de ILT een aanwijzing van de minister om niet handhavend op te treden tegen deze specifieke hoogteafwijkingen.

Geen overtredingen vertrekroutes of baangebruik

De ILT heeft geen afwijkingen van vertrekroutes voor de nacht geconstateerd. Ook vond de inspectie geen overtredingen van de regels voor het baangebruik. Ten behoeve van de lokale luchtkwaliteit controleert de ILT op het tijdig uitzetten van de hulpmotoren van vliegtuigen voor de energievoorziening op het platform. Bij 473 controles van vliegtuigen bleek dat ze allemaal de hulpmotor tijdig uit zetten en gebruik maken van de vaste stroomaansluiting.

Resultaten hele gebruiksjaar 2021

De halfjaarrapportage gaat over de periode van 1 november 2020 tot en met 30 april 2021. De ILT maakt de resultaten van het toezicht over het gehele gebruiksjaar 2021 (1 november 2020 tot en met 31 oktober 2021) bekend in de ‘Staat van Schiphol 2021’. Deze verschijnt begin 2022.