Clicky


Hergebruik van hijsmiddelen blijkt kosteneffectief en duurzaam

Hergebruik van hijsmiddelen blijkt kosteneffectief en duurzaam
23-08-2021 10:26 | Bedrijfsnieuws | auteur Redactie

ROTTERDAM - Hendrik Verder Group maakt bekend een hijskabel verhuurd te hebben aan Saipem voor het Seagreen Wind Energy project in Schotland. Dit windmolenpark zal genoeg stroom opwekken voor twee-derde van de Schotse huishoudens. Door dit hijsmiddel (van ca 80 ton staal) opnieuw te gebruiken en niet opnieuw te laten produceren, voorkomt Saipem zo’n 148 ton aan CO2-uitstoot bij de bouw van dit windmolenpark.

Seagreen Wind Energy-project

Het Seagreend Wind Energy windmolenpark van 1.075 MW bevindt zich 27 kilometer voor de kust van Angus aan de Noordzeekust en moet Schotlands grootste offshore windpark worden. Het park zal voldoende groene stroom genereren om meer dan 1,6 miljoen huishoudens van stroom te voorzien. Dat is genoeg voor twee-derde van alle Schotse huizen.

Seagreen zal elk jaar meer dan 2 miljoen ton CO2-uitstoot voorkomen, die anders uitgestoten zou worden door het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen. Saipem is betrokken bij de aanleg van het windmolenpark en maakt daarbij gebruik van de S 7000, een schip dat gespecialiseerd is in het verplaatsen en installeren van windmolens.

Duurzaam en kosteneffectief

Het verplaatsen van de windmolens gebeurt met behulp van stalen hijsmiddelen. Hendrik Veder Group, gespecialiseerd in het (her)gebruik van deze kabels, hielp Saipem bij dit project door een bestaand hijsmiddel opnieuw in te zetten. Voordat het hijsmiddel opnieuw ingezet kon worden, moesten er een aantal handelingen verricht worden. Dit betrof onder andere de inspectie, het onderhoud, het opnieuw invetten, het vervangen van bensels en transport van de kabel. Dat laatste is beslist geen sinecure met een kabel van een honderdtal meters en gewicht van ca 80 ton.

Doordat er geen compleet nieuw hijsmiddel geproduceerd hoeft te worden, bespaart Saipem niet alleen kosten maar ook veel CO2-uitstoot. De 80 ton staal die niet geproduceerd hoeft te worden staat namelijk gelijk aan ca 148 ton CO2-uitstoot. Om die CO2-uitstoot te compenseren zouden ca 5624 bomen, ofwel zo’n 14 hectare aan bomen, geplant moeten worden.

Egbert Vennik, CEO van Hendrik Veder Group: “Wij maken het mogelijk om hijsmiddelen te hergebruiken, zodat ook de offshore-industrie duurzamer en kosten-effectiever kan opereren. Veel bedrijven moeten immers voldoen aan nieuwe duurzaamheidseisen. Hoewel dat vaak als kostenpost gezien wordt, sluiten winstgevendheid en duurzaamheid elkaar niet uit. Sterker nog: wij tonen aan dat ze hand in hand kunnen gaan.”