Clicky


Hoger opgeleide koopt vaker via online marktplaatsen

Hoger opgeleide koopt vaker via online marktplaatsen
31-08-2021 11:26 | Financieel | auteur Redactie

AMSTERDAM - Het percentage online shoppers dat frequent via marketplaces koopt, ligt hoger voor hoog opgeleiden dan voor middelbaar en laagopgeleiden. Dit blijkt uit de eerste editie van de Marketplace Monitor, een grootschalig onderzoek van Multiscope en Hogeschool van Amsterdam onder bijna 7.000 Nederlanders.

Online warenhuizen het populairst

Gemiddeld heeft ongeveer de helft (53 procent; naar schatting 4.788.000 personen) van de Nederlanders, die in de afgelopen drie maanden online aankopen deden, ervaring met het kopen via de onderzochte typen marktplaatsen. 61 procent van de Nederlanders doet de online aankopen frequent bij online warenhuizen. Dit percentage ligt aanzienlijk hoger dan het percentage Nederlanders dat incidenteel koopt via dat type marktplaatsen (33 procent). Bovendien is het aandeel Nederlanders dat frequent via online warenhuizen koopt beduidend groter dan het aandeel voor andere typen marktplaatsen. Voor de andere typen ligt dat aandeel niet hoger dan 25 procent.

Demografie bepaalt gebruik

Onder vrouwen (77 procent) ligt het aandeel dat frequent via marketplaces koopt hoger dan onder mannen (74 procent). Qua leeftijd geldt dat het aandeel onder 50- tot 65-jarigen (74 procent) en 65-plussers (66 procent) lager is dan onder 18- tot 35-jarigen (82 procent) en 35- tot 50-jarigen (82 procent). Het percentage online shoppers dat frequent via marketplaces koopt, ligt hoger voor hoog opgeleiden (81 procent) dan voor middelbaar (77 procent) en laagopgeleiden (68 procent). Hetzelfde verschil zien we tussen shoppers die meer dan twee keer (84 procent) en tussen één en twee keer (78 procent) modaal verdienen en die beneden modaal verdienen (71 procent).

Driekwart is frequent gebruiker

Vrijwel alle Nederlanders (99 procent; naar schatting 8.943.000 personen) van 18 jaar of ouder die in de afgelopen drie maanden online aankopen deden, hebben ervaring met het kopen via online marketplaces. Circa 76 procent (naar schatting 6.865.000 personen) koopt regelmatig via dit soort websites. Ongeveer 23 procent (naar schatting 2.078.000 personen) doet dit incidenteel.