Clicky


Strenge maatregelen in Kampen voor lossen schepen met fosfine

Strenge maatregelen in Kampen voor lossen schepen met fosfine
02-09-2021 12:16 | Binnenvaart | auteur ANP

KAMPEN - Kampen stelt strenge voorwaarden aan het lossen van de drie binnenvaartschepen met het giftige gas fosfine in het laadruim. Om medewerkers van bedrijven rond de Haatlandhaven te beschermen, mag het lossen alleen in het weekeinde gebeuren en niet bij noordwestenwind. Wind uit die richting waait vanaf het water over land. Of de tarwe komend weekeinde wordt overgeladen is nog niet zeker.

De binnenvaartschepen kwamen op 27 juli aan de ketting te liggen, toen bij het lossen van een lading tarwe in Utrecht een fosfinemeter afging, een alarm dat de concentratie van het giftige gas in het ruim te hoog was. Fosfine wordt toegevoegd aan een lading om ongedierte te weren. Inademen van fosfine kan ernstige klachten veroorzaken. De ladingen zouden toen overgeslagen worden op het kunstmatige eiland IJsseloog in het Ketelmeer, een slibdepot van Rijkswaterstaat, maar de provincie Flevoland gaf daarvoor geen toestemming. De schepen lagen sindsdien in afwachting van een oplossing in Lelystad.

Kampen heeft advies gevraagd aan deskundigen van de Omgevingsdienst en de GGD IJsselland. Die hebben burgemeester Bort Koelewijn verzekerd dat de veiligheid en gezondheid van mens, dier en milieu niet in gevaar komen. "Het risico is verwaarloosbaar", aldus de burgemeester. Het gas vervliegt wanneer het in aanraking komt met de buitenlucht. Bovendien is de gasconcentratie in de laadruimen al flink gedaald nu de schepen al weken aan de ketting liggen.

Rondom de schepen wordt een veilige zone ingesteld. Daarbinnen mogen alleen mensen komen met beschermende pakken. Het fosfinegehalte in de lucht wordt continu gemeten door een in ontgassen gespecialiseerd bedrijf uit Montfoort en door de adviseur gevaarlijke stoffen van de Veiligheidsregio IJsselland. Als het fosfinegehalte te hoog wordt, wordt het lossen direct gestaakt. De Omgevingsdienst houdt daar toezicht op. Het overslaan gebeurt door speciaal daarvoor opgeleide mensen.

Het gedoogbesluit van de gemeente Kampen voor het overslaan is geldig tot en met 12 november.