Clicky


Sluiting vliegveld Maastricht Aachen Airport nu ook optie voor Limburg

Sluiting vliegveld Maastricht Aachen Airport nu ook optie voor Limburg
08-09-2021 22:18 | Algemeen | auteur ANP

MAASTRICHT - De provincie Limburg sluit een mogelijke sluiting van Maastricht Aachen Airport niet langer uit. De provincie wil laten doorrekenen wat de kosten en baten van het vliegveld zijn, en wat de gevolgen zijn als het vliegveldterrein een andere bestemming krijgt. Het onderzoek moet duidelijkheid verschaffen over de toekomst van het vliegveld, blijkt uit een brief van gedeputeerde Stephan Satijn aan Provinciale Staten.

"Het college is bereid om deze vergaande variant door te laten rekenen en als alternatieve optie - naast de vier onderzoeksvarianten - in beeld te brengen bij de maatschappelijke kosten basten analyse", schrijft Satijn.

De provincie wil weten welke kosten en baten verbonden zijn met alle varianten voor de toekomst. Daarbij wordt onder meer gekeken naar bereikbaarheid, investeringen, beheer, onderhoud, milieuhinder, klimaatverandering en werkgelegenheid. Daarbij wordt ook bezien welke effecten de varianten hebben voor Limburg, Nederland en het buitenland.

Eerdere provinciebesturen peinsden er niet over een mogelijke sluiting van het vliegveld zelfs maar in overweging te nemen. Maar de kritiek op deze houding zwol aan, temeer omdat het vliegveld, eigendom van de provincie, al jaren noodlijdend is. Met name omwonenden pleiten voor sluiting vanwege de ervaren geluidsoverlast.

De provincie zou eigenlijk een besluit moeten nemen over een krediet voor de renovatie van de startbaan van het vliegveld. Maar eerst wil de provincie een afweging maken "waarbij alle relevante positieve en negatieve maatschappelijke effecten meegenomen worden en afgezet tegen de financiële consequenties van een beleidsmaatregel".

In mei 2022 zouden de Limburgse Staten uiteindelijk de knoop moeten doorhakken.