Clicky


Nieuw beleid vanaf 1 oktober voor zwaar verkeer in Amsterdam

Nieuw beleid vanaf 1 oktober voor zwaar verkeer in Amsterdam

AMSTERDAM - Veel bruggen en kademuren in Amsterdam zijn aan het einde van hun levensduur en verkeren in slechte staat. Om overbelasting tegen te gaan en verdere schade te beperken gelden er per 1 oktober 2021 strengere regels voor zware voertuigen in de binnenstad.

Vanaf 1 oktober 2021 moet er een zoneontheffing worden aangevraagd voor voertuigen tot 30 ton. Slechts een beperkt aantal voertuigen boven de 30 ton komt nog in aanmerking voor een routeontheffing.

De route wordt vooraf getoetst door de gemeente.

Meer informatie over de nieuwe regels en het aanvragen van een zoneontheffing vindt u op: www.amsterdam.nl/zwaarverkeer.