Clicky


Aantal naturalisaties in 2020 verdubbeld

Aantal naturalisaties in 2020 verdubbeld
21-09-2021 09:53 | Binnenland | auteur Redactie | Esther van der Wal

DEN HAAG - In 2020 zijn 49 duizend personen genaturaliseerd tot Nederlander, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2019. Daarmee komt het aantal naturalisaties op het niveau van eind jaren negentig. Naast naturalisatie werden bijna 7.000 personen Nederlander door andere regelingen, waaronder adoptie. In totaal hebben 56 duizend personen in 2020 anders dan door geboorte de Nederlandse nationaliteit gekregen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het Nederlanderschap door naturalisatie wordt op verzoek verleend aan niet-Nederlanders die dat aanvragen en aan bepaalde voorwaarden voldoen: ingeburgerd zijn en hier al minstens vijf jaar wonen. Er zijn enkele uitzonderingen op deze vijfjaarstermijn.

Sinds de invoering van de naturalisatietoets in 2003 is het aantal naturalisaties redelijk stabiel tussen de 20 en 27 duizend per jaar, in 2020 was dat beduidend hoger. Dit hangt samen met de relatief hoge aantallen vluchtelingen, onder andere uit Syrië, die vijf jaar eerder asiel aanvroegen in Nederland.

Vier op de tien genaturaliseerden van oorsprong Syriër of Eritreeër

Van de 49 duizend personen die in 2020 tot Nederlander zijn genaturaliseerd hadden vier op de tien oorspronkelijk de Syrische (15 duizend) of Eritrese nationaliteit (3 duizend). Andere groepen met grotere aantallen naturalisaties waren mensen met een onbekende nationaliteit en staatlozen (9 duizend), en mensen met een voormalige Sovjet-Russische of Indiase nationaliteit (beide 2 duizend).
Eind jaren negentig waren het vooral Turken, Marokkanen en voormalig Joegoslaven die, veelal met behoud van hun oorspronkelijke nationaliteit, genaturaliseerd werden.

Syriërs iets sneller genaturaliseerd dan Eritreeërs

In 2020 voldeden de in 2014 en 2015 naar Nederland gevluchte Syriërs en Eritreeërs aan de vijfjaarstermijn om tot Nederlander genaturaliseerd te kunnen worden. Van de 15 duizend Syriërs die in 2020 genaturaliseerd werden tot Nederlander kwam bijna de helft in 2015 naar Nederland, een derde vestigde zich hier in 2014. Van de 3,7 duizend Eritreeërs die in 2020 naturaliseerden vestigde bijna de helft zich in 2014 in Nederland. Daarmee verblijven Eritreeërs over het algemeen iets langer in Nederland dan Syriërs voordat ze naturaliseren tot Nederlander. Eén van de oorzaken hiervan zou kunnen zijn dat zij meer tijd nodig hebben om te slagen voor het inburgeringsexamen.

Een derde van de Syriërs heeft Nederlandse nationaliteit

Van de 100 duizend in Syrië geboren mensen die op 1 januari 2021 in Nederland woonden, heeft bijna een derde de Nederlandse nationaliteit. Onder Eritreeërs is dit bijna 20 procent.

Naast inwoners uit onze voormalige koloniën zijn het over het algemeen arbeidsmigranten uit de jaren zestig en zeventig (Marokkanen, Turken, voormalig Joegoslaven) en mensen die als asielzoeker naar Nederland zijn gekomen die inmiddels de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen. Van hen heeft meer dan 65 procent inmiddels het Nederlanderschap verkregen.

Onder EU-onderdanen is dit aandeel geringer. Vanwege het vrije verkeer van personen en diensten heeft het voor hen nauwelijks voordeel om tot Nederlander te naturaliseren. Zo heeft nog geen 10 procent van de in Polen en Bulgarije geboren inwoners de Nederlandse nationaliteit.