Clicky


TLN: Miljoenennota toont noodzaak van nieuw kabinet

TLN: Miljoenennota toont noodzaak van nieuw kabinet
21-09-2021 16:38 | Politiek | auteur Redactie

ZOETERMEER - Het is goed dat het demissionaire kabinet extra budget vrijmaakt voor de aanschaf van duurzame bestelauto’s, maar TLN is kritisch over het uitblijven van belangrijke keuzes rondom het onderhoud van infrastructuur, de stikstofcrisis en de verduurzamingsopgave van de transportsector. "Deze begroting bevestigt de noodzaak van een nieuw kabinet, dat daadkrachtig is en deze uitdagingen wél aangaat", aldus TLN-voorzitter Elisabeth Post.

"Niet alleen de transportsector, maar ook de samenleving staat voor enorme opgaven. Ik ben blij dat het demissionaire kabinet extra geld reserveert om de aankoop van elektrische bestelbussen te stimuleren, maar een effectieve subsidieregeling voor de aanschaf en opschaling van zero-emissietrucks ontbreekt. Ook ligt er nog steeds geen plan om ons elektriciteitsnet op tijd te verzwaren. En dat hebben we wel nodig om straks al die elektrische voertuigen op te laden. Die zekerheid hebben ondernemers keihard nodig om te kunnen investeren. Hoe langer de overheid dit voor zich uitschuift, hoe langer de transitie duurt en we de klimaatcrisis te lijf kunnen gaan. En de tijd dringt", onderstreept Post.

Achterstallig onderhoud

Nederland moet minstens één miljard euro extra investeren in het onderhoud van infrastructuur, bleek uit recent onderzoek naar de staat van de infrastructuur. Ook volgens TNO lopen de jaarlijkse kosten voor vervanging en renovatie snel op en zelfs Rijkswaterstaat waarschuwde onlangs dat er meer onderhoudswerk dan budget is, en dat zonder extra investeringen het aantal storingen en spoedreparaties gaat toenemen. Met grote verkeershinder tot gevolg.

Elisabeth Post: "Het is kraakhelder dat we al een tijd achter de feiten aanlopen en dat er grof geschut nodig is om onze infrastructuur weer op orde te krijgen. Het is aan een volgende regering om structureel extra budget te reserveren, we ontvangen uit alle hoeken noodsignalen dat we niet langer kunnen wachten met het vooruitschuiven van dit probleem. Toch dat is precies wat dit demissionaire kabinet doet."

Stikstof en infrastructuur

‘Bovendien staat Nederland al twee jaar nagenoeg stil door de stikstofcrisis, vervolgt Post. "Met de verwachte economische en demografische groei is dat funest voor onze bereikbaarheid. Hoewel de overheid één miljard euro investeert om meer woningen te bouwen, wordt over mobiliteit niet gerept. Daarmee gaat het kabinet volledig voorbij aan het feit dat de mensen die in die nieuwe huizen gaan wonen niet stil blijven zitten. Zij zullen ook forenzen, boodschappen doen of winkelen, reizen, of soms een pakketje bestellen. Dat leidt allemaal tot veel, heel veel extra verkeersbewegingen. We dreigen dicht te slibben als we niet nú gaan investeren in onze mobiliteit en nieuwe infrastructuur."

Crises

Elisabeth Post: "We leven in een uitzonderlijke tijd, waarin we te maken hebben met niet één, maar meerdere crises. De opgaven waar we voor staan, vragen om een slagkrachtige overheid die keuzes durft te maken en voorbij één kabinetsperiode kijkt én regeert. Maar door het uitblijven van een nieuw kabinet en beleid houden de crises ons gegijzeld."