Clicky


VS: overleg met Taliban was openhartig en professioneel

VS: overleg met Taliban was openhartig en professioneel
11-10-2021 10:24 | Buitenland | auteur ANP

WASHINGTON - De Verenigde Staten hebben gezegd dat de eerste overlegronde met de Taliban "openhartig en professioneel" is verlopen. Voor het eerst sinds de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan voerde een delegatie van de VS afgelopen weekend in persoon overleg met de huidige machthebbers in het land. De VS herhaalden echter dat zij de Taliban zullen beoordelen op hun daden, niet slechts op hun woorden.

Volgens een verklaring van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken focuste de delegatie van de VS zich bij de gesprekken, die plaatsvonden in Doha in Qatar, vooral op thema's als veiligheid en terrorismedreiging. Ook de noodzaak tot een veilige doorgang voor Amerikaanse burgers, andere buitenlanders en Afghanen kwam aan bod. De mensenrechtensituatie was eveneens een agendapunt, onder meer de positie van vrouwen in het land.

De twee partijen spraken ook over de verstrekking van Amerikaanse humanitaire hulp, rechtstreeks aan het Afghaanse volk. Eerder kwam via Afghaanse media naar buiten dat de Taliban hadden gevraagd om de vrijgave van Afghaanse financiële tegoeden. Sinds de machtsovername van de Taliban is ongeveer 9 miljard dollar aan banktegoeden in het buitenland bevroren.

De VS zeiden eerder al dat de gesprekken niet gaan over het erkennen of legitimeren van de Taliban. De laatste Amerikaanse troepen verlieten Afghanistan eind augustus. Hun vertrek betekende het einde van de internationale militaire missie in het land die bijna twee decennia duurde.