Clicky


Verruiming Julianakanaal: Haven Stein gereed

Verruiming Julianakanaal: Haven Stein gereed
11-10-2021 16:29 | Binnenvaart | auteur Redactie

DEN HAAG - De aannemer Boskalis heeft de verruiming van het Julianakanaal rond Haven Stein afgerond. Het kanaal is over een lengte van 400 m breder en dieper gemaakt. Hiermee is het Julianakanaal ter hoogte van Haven Stein geschikt voor grotere en diepere binnenvaartschepen.

De bestaande oever aan de oostzijde van het kanaal is vervangen door een verticale damwand. Daarnaast is de oorspronkelijke kanaalbodem ontgraven en is er een nieuwe waterremmende laag aangebracht. Ook is de Mauritsduiker deels verwijderd, omdat hij niet meer werd gebruikt.

De werkzaamheden waar de aannemer in 2019 mee gestart is, liepen in september 2019 vertraging op, nadat 1 van de bouwkuipen was volgelopen met kanaalwater. Na aanpassing van de werkwijze is dat opgelost.

Het verruimen van het Julianakanaal is een onderdeel van het project Maasroute. Dit project heeft als doel, het geschikt maken van de Maasroute voor grotere binnenvaartschepen. Na afronding van dit project kunnen schepen van 190 m lang, 11,4 m breed en een diepgang van maximaal 3,5 m over de Maas en het Julianakanaal (van en naar België en Duitsland) varen.

Een groot aantal werkzaamheden is al afgerond. Het volgende hoofdstuk betreft het verdiepen en verbreden van het Julianakanaal tussen Berg en Obbicht. Over een lengte van 3 km wordt een nieuwe waterremmende bodemlaag en beschermlaag aangebracht. De oostelijke oever wordt voor een deel verplaatst. Het Julianakanaal blijft tijdens de werkzaamheden beschikbaar voor de scheepvaart.

In het verlengde van de werkzaamheden tussen Berg en Obbicht wordt ook de bodem van het Julianakanaal verdiept bij de Berghaven ter hoogte van Born. Hiervoor worden baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Waar nodig wordt een nieuwe waterremmende laag aangebracht. De werkzaamheden tussen Berg en Obbicht en bij Berghaven starten in januari 2022. Ook tijdens deze werkzaamheden blijft scheepvaart mogelijk op het kanaal.

Rijkswaterstaat werkt continu aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheren we de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem.

Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk doen we er alles aan om die hinder te beperken. Daarnaast werken we als beheerder van de rijkswateren ook aan de chemische en ecologische waterkwaliteit, hoogwaterveiligheid en aan voldoende water.