Clicky


Voorlopig streep door boskap voor uitbreiding VDL Nedcar

Voorlopig streep door boskap voor uitbreiding VDL Nedcar
14-10-2021 16:29 | Algemeen | auteur ANP

DEN HAAG/BORN - De provincie Limburg en VDL Nedcar mogen voorlopig geen bomen gaan kappen in het naast de autofabriek gelegen Sterrebos. De Raad van State haalde donderdag in een tussentijdse uitspraak een streep door het voornemen van de provincie Limburg om op korte termijn met de boskap te beginnen. De kap moet uitbreiding van de autofabriek met een tweede productielijn mogelijk maken.

Eerst moet een definitieve uitspraak van de Raad van State in deze zaak worden afgewacht. Zolang die uitspraak er niet is, mogen er geen bomen gekapt worden, aldus de Raad. Daarmee wordt voorkomen dat tegenstanders van de kap voor voldongen feiten worden gesteld in hun beroepsprocedure bij de Raad van State. De spoedprocedure om snelle kap te voorkomen was aangespannen door de actiegroep De Groene Sporenwolf, die flora en fauna van het bos wil behouden.

De provincie stelde op 18 december 2020 het inpassingsplan "Uitbreiding VDL Nedcar" vast. Dat maakt uitbreiding van de fabriek mogelijk door de kap van 7,74 hectare bos. De provincie wil op die manier voorkomen dat er lange procedures gevolgd moeten worden, wanneer die uitbreiding echt aan de orde is, bijvoorbeeld wanneer nieuwe klanten zich bij Nedcar melden. Door het inpassingsplan kan de fabriek in noordelijke, oostelijke en zuidelijke richting uitbreiden en zijn aanpassingen aan wegen mogelijk.

De actiegroep verzet zich daartegen. Het gaat om een bos dat niet zomaar elders herplant kan worden. Het had meer dan honderd jaar tijd nodig om te worden wat het nu is. In het bos komen beschermde soorten voor, waaronder de das, meerdere vleermuissoorten en de kleine ijsvogelvlinder. "Een groot deel van hun leefgebied en foerageergebied zou permanent verloren gaan ingeval deze bossen worden gekapt", aldus de Raad.

"Hoewel de voorzieningenrechter zich bewust is van het grote belang van VDL Nedcar en het college bij het spoedig kunnen aanvangen met de werkzaamheden, is de voorzieningenrechter van oordeel dat in dit geval het door de stichting gestelde belang, dat ziet op het voorkomen van onomkeerbare gevolgen, zwaarder weegt dan de belangen van VDL Nedcar en het college", aldus de Raad in zijn voorlopige uitspraak.