Clicky


Exporteurs: bloemen- en plantenexport op recordniveau

Exporteurs: bloemen- en plantenexport op recordniveau
15-10-2021 09:59 | Bedrijfsresultaten | auteur ANP

AALSMEER - De export van Nederlandse bloemen en planten ligt op recordniveau, geholpen door prijsstijgingen. In de eerste negen maanden van het jaar is voor 5,7 miljard euro aan sierteeltproducten verscheept, meldt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB) op basis van de exportstatistieken van Floridata.

De exportwaarde van bloemen steeg op jaarbasis met ruim een kwart. Bij planten ging het om een plus van 18 procent. Handelaren zijn ook positief gestemd, ondanks dat ze hogere kosten moeten doorberekenen. Handelaren hebben onder meer te maken met hoge kosten voor transport en extra keuringen als gevolg van de brexit, aldus de VGB.

Door de oplopende gasprijs voor de teelt van bloemen en planten kunnen de inkoopprijzen voor handelaren nog verder stijgen. Dat is voor de VGB wel een punt van zorg, omdat het de vraag is of consumenten ook bereid zijn meer te betalen voor een boeket of een plant. Vooralsnog lijken consumenten de prijsstijgingen voor lief te nemen. De verwachting is dat de exportwaarde van bloemen en planten dit jaar boven de 7 miljard euro uitkomt.