Clicky


Klaagschrift inbeslagname gegevensdragers advocaat Youssef T. ongegrond

Klaagschrift inbeslagname gegevensdragers advocaat Youssef T. ongegrond
04-11-2021 11:16 | Binnenland | auteur Redactie

AMSTERDAM - De politie mocht gegevensdragers van Youssef T. in beslag nemen ook al was Youssef T. de advocaat van Ridouan T. Er waren zeer uitzonderlijke omstandigheden aanwezig om inbreuk te maken op het verschoningsrecht van de advocaat. De rechtbank heeft een klaagschrift van de advocaat hierover ongegrond verklaard.

Youssef T. werd op 8 oktober aangehouden. Hij wordt er door het Openbaar Ministerie van verdacht dat hij als advocaat van Ridouan T., verdachte in het Marengoproces, ernstige strafbare feiten heeft gepleegd. Direct na de aanhouding vonden er doorzoekingen plaats in de woning en het kantoor van de advocaat. Ook de cel en de verblijfsruimten van Ridouan T. in de Extra Beveiligde Inrichting werden doorzocht. Daarbij werden onder andere een iPad en notitieblokken in beslag genomen. De rechter-commissaris had voor deze doorzoekingen toestemming verleend. 

De advocaat diende kort na zijn aanhouding een zogenoemd klaagschrift in tegen de beslissing van de rechter-commissaris. De in beslag genomen goederen zouden onder zijn verschoningsrecht als advocaat vallen en niet in beslag genomen mogen worden.

De rechtbank gaat daar niet in mee en verklaart het klaagschrift ongegrond. Er mag van de wet alleen inbreuk worden gemaakt op het verschoningsrecht van een advocaat als er sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden. Daarvan is hier naar het oordeel van de rechtbank sprake. Daarbij weegt onder andere de ernst van de verdenking mee. De advocaat wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding en uitlokking van zeer ernstige en gewelddadige strafbare feiten en van deelname aan een criminele organisatie. Dit zijn verdenkingen die grote schade kunnen berokkenen aan het vertrouwen in de maatschappelijke functie van de advocatuur.
Door de ongegrondverklaring van het klaagschrift mag het Openbaar Ministerie de stukken nu gebruiken in het strafrechtelijk onderzoek naar de advocaat.