Clicky


Haagse uitzendbureaus sjoemelen op grote schaal met valse identiteitsdocumenten

Haagse uitzendbureaus sjoemelen op grote schaal met valse identiteitsdocumenten
18-11-2021 12:20 | Financieel | auteur Redactie | Esther van der Wal

DEN HAAG - Zeven Haagse uitzendbureaus sjoemelen waarschijnlijk met valse identiteitsdocumenten. Zij laten niet-Europeanen werken op Europese identiteitsdocumenten die vermoedelijk vals dan wel vervalst zijn. Het gaat hierbij voornamelijk om valse of vervalste Griekse identiteitskaarten. De Inspectie SZW vermoedt dat het hier om honderden arbeidsmigranten kan gaan die vaak de Georgische nationaliteit hebben.

De inspecteurs bezochten de uitzendbureaus en twee inleners van de uitzendbureaus dinsdag 16 november. Dit was een vervolg op een controle van de Haagse politie begin september. De Politie heeft toen een personenbusje van een uitzendbureau gecontroleerd  waar Georgiërs in werkkleding in zaten die op dat moment allemaal geen arbeidsstatus in Nederland hadden. De politie meldde dit bij de Inspectie SZW die toen een vervolgonderzoek startte. Dit leidde tot de controle bij de zeven uitzendbureaus en de twee inleners.

Al eerder constateerde de Inspectie SZW dat in bepaalde sectoren als schoonmaak, horeca, agrarische bedrijven, bouw en uitzendbureaus werknemers van buiten de Europese Unie aan het werk zijn met valse dan wel vervalste documenten. Deze werknemers mogen in een aantal gevallen wel in Nederland verblijven echter niet zomaar in Nederland werken. De werknemer beschikt dan vaak niet over een tewerkstellingsvergunning, terwijl dit wel nodig is. Het verblijfsdocument is weliswaar afkomstig uit een Europees land, maar de werknemer heeft niet de nationaliteit van één van de Europese landen. Komt de werknemer van buiten de Europese Unie dan moet sprake zijn van een vergunning waarin staat dat de persoon in Nederland mag werken. De werkgever moet een tewerkstellingsvergunning voor deze werknemers aan vragen. Een werkgever die werknemers inleent van een uitzendbureau dient dit te controleren.

Een eerste inschatting van de inspecteurs na de controle is dat het hier om circa tweehonderdenvijftig werknemers gaat. Ze zijn vooral afkomstig uit Georgië, maar ook uit Wit-Rusland, Oekraïne en Moldavië. Zij werken bij verschillende inleners waarvan onder meer bij tuinbouwbedrijven, inpak- en verwerkingsbedrijven in het Westland, maar ook bij bouwbedrijven en kabelbedrijven. Uit gesprekken die gevoerd zijn heeft de Inspectie ook het idee dat inleners de aangeboden arbeidskrachten direct aan het werk zetten  zonder de documenten te controleren en. De Inspectie vermoedt dat door  corona de vaste arbeidsmigranten uit Europa in hun vaderland blijven. Vandaar dat de nieuwe werknemers gezocht worden van buiten Europa.

Met deze constructie overtreedt niet alleen het uitzendbureau, maar ook de inlener, de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Voor elke werknemer die hier dus niet mag werken, kan zowel het uitzendbureau als de inlener een boete krijgen vanaf achtduizend euro. De Wet arbeid vreemdelingen bevat namelijk een ketenaansprakelijk waardoor de verantwoordelijkheid niet alleen bij het uitzendbureau ligt maar ook bij de inlener(s) en de eventuele doorlener(s). Als ergens in de keten van werkgevers de Wav wordt overtreden, kan in principe dus aan iedere werkgever in die keten een boete worden opgelegd.