Clicky


In laatste week van november overleden bijna 1100 meer mensen dan verwacht

In laatste week van november overleden bijna 1100 meer mensen dan verwacht
03-12-2021 20:17 | Binnenland | auteur Redactie | Esther van der Wal

DEN HAAG - In de laatste week van november (week 47, 22 tot en met 28 november 2021) overleden naar schatting bijna 4 100 mensen. Dat zijn er bijna 1 100 meer dan verwacht. In elke week van november was er oversterfte, in totaal overleden ongeveer 3 500 mensen meer dan verwacht voor deze maand. In Limburg was de oversterfte relatief het hoogst. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

De sterftecijfers over november gaan over de afgelopen vier weken, week 44 tot en met 47 (1 tot en met 28 november 2021). In deze periode lag de sterfte boven de verwachte sterfte en ook elke week buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte. Gemiddeld overleden in november per week bijna 900 meer mensen dan verwacht, in oktober 350.

In week 47 registreerde het RIVM 256 overleden COVID-19-patiënten (stand 30 november), in heel november (week 44 tot en met 47) 912.

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers toegenomen

Zowel bij Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, als in de overige bevolking lag de sterfte in week 47 ruim boven verwacht en is er oversterfte. Er overleden ongeveer 1 650 Wlz-zorggebruikers in die week, 550 meer dan verwacht. In de overige bevolking overleden in week 47 bijna 2 450 mensen, 550 meer dan verwacht.

In heel november was de sterfte in beide groepen hoger dan verwacht. Er overleden in november ruim 1 650 Wlz-zorggebruikers meer dan verwacht voor deze periode, in de overige bevolking overleden bijna 1 850 meer mensen.

In week 47 oversterfte in alle leeftijdsgroepen

In week 47 overleden naar schatting 2 400 mensen van 80 jaar of ouder, bijna 750 meer dan de verwachte sterfte voor die week, er was oversterfte. Dat was ook in de eerdere weken van november het geval. In totaal waren er die maand ongeveer 2 250 meer sterfgevallen bij 80-plussers dan verwacht.

Ook onder 65- tot 80-jarigen was er elke week van november oversterfte. In week 47 overleden naar schatting bijna 1 250 mensen in deze leeftijdsgroep, ruim 300 meer dan verwacht. In de maand november overleden ruim 1 050 meer mensen tussen 65 en 80 jaar dan verwacht.

In week 47 was er oversterfte bij mensen jonger dan 65 jaar. Er overleden naar schatting 450 mensen, ongeveer 50 meer dan verwacht voor deze leeftijdsgroep. In heel november was de wekelijkse sterfte iets hoger dan verwacht, met in totaal bijna 200 meer sterfgevallen bij mensen jonger dan 65 jaar dan verwacht. In week 44 en 45 was er ook oversterfte in deze leeftijdsgroep.

Meeste oversterfte in Limburg

In alle provincies overleden in november meer mensen dan verwacht. Relatief gezien was de meeste oversterfte in Limburg, daar overleden 53 procent meer mensen dan verwacht voor november in deze provincie. Ook in Zeeland (36 procent), Noord-Brabant (36 procent) en Gelderland (39 procent) was de oversterfte duidelijk hoger dan voor Nederland als geheel. Fryslân had met 16 procent de laagste oversterfte.

Sterfte aan COVID-19 tot en met juli bekend

De cijfers over de (over)sterfte zijn gebaseerd op de berichten over het aantal overledenen die het CBS dagelijks van gemeenten ontvangt. Deze berichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaak. Die informatie ontvangt het CBS later via een doodsoorzakenverklaring. Voor alle overledenen tot en met juli 2021 is de doodsoorzaak bekend. Volgens deze cijfers overleden 31 573 mensen aan COVID-19 van maart 2020 tot en met juli 2021, zoals het CBS op 1 december publiceerde.

Informatiebronnen RIVM

Het RIVM heeft tot nu toe 19 412 overleden COVID-19-patiënten geregistreerd, waarvan 17 852 tot en met juli 2021 (stand 30 november 2021). Het RIVM ontvangt dagelijks meldingen van overleden COVID-19-patiënten vanuit de GGD’s. Omdat mogelijk niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19 en de registratie soms wat langer duurt, zijn de werkelijke aantallen overleden COVID-19 patiënten in Nederland hoger.