Clicky


Coenbrug (A8): langdurige vaarwegbeperking voor schepen hoger dan 6.20 m

Coenbrug (A8): langdurige vaarwegbeperking voor schepen hoger dan 6.20 m
17-12-2021 10:24 | Stremmingen | auteur Redactie | Esther van der Wal

DEN HAAG - Op 4 mei 2021 is er een storing opgetreden aan de Coenbrug (A8) waarbij er ernstige schade is ontstaan aan de bewegende delen van de brug. Daardoor kan de brug sindsdien niet meer geopend worden. Dit levert hinder op voor de scheepvaart: er geldt een langdurige vaarwegbeperking in de doorvaarhoogte van 6.20 m voor minimaal 2 jaar, meldt Rijkswaterstaat.

Herstel

Op welke wijze de brug hersteld gaat worden, wordt momenteel onderzocht. Of dit een tijdelijk herstel van de brug wordt of een vervanging/renovatie is op dit moment nog niet besloten. Het is daarom nog niet bekend wanneer de brug weer bediend kan worden.

Gezien de aard en omvang van de schade zal de scheepvaartbeperking nog minimaal 2 jaar duren. Met de beheerders en gebruikers van de vaarwegen gaan we in gesprek om de impact van deze langdurige beperking te bespreken.

Wat is er aan de hand met de brug?

Bij het incident van 4 mei zijn onder andere de aandrijving en de tandwielen die de brugklep in beweging zetten ernstig beschadigd. De brug is een ontwerp uit 1965 en deze onderdelen zijn dan ook niet meer voorhanden. Hierdoor is een snel herstel niet mogelijk. De brug is nu permanent vastgezet; het wegverkeer over de A8 ondervindt geen hinder.

Omvaarroutes

Voor scheepvaartverkeer dat niet onder de brug door past (6.20 m), zijn er op dit moment de volgende omleidingsroutes (in beide richtingen):

  • Den Helder – Noordzee
  • Den helder - Waddenzee – IJsselmeer (via Stevinsluizen) – Markermeer