Clicky


Uitzondering schutten van tankschepen voor OCI Nitrogen tijdens feestdagen

Uitzondering schutten van tankschepen voor OCI Nitrogen tijdens feestdagen
23-12-2021 16:51 | Algemeen | auteur Redactie

DEN HAAG - Normaal gesproken ligt het schutten van schepen door sluizen tijdens de feestdagen stil. Dit jaar wordt een uitzondering gemaakt voor OCI Nitrogen op de route Rotterdam - Stein. Zonder extra bevoorrading van ammoniak vanuit Rotterdam komt de productie van diverse fabrieken op het Chemelotterrein in gevaar.

Ammoniakfabriek Chemelot

Op het Chemelotterrein in Geleen staan ammoniakfabrieken. Eén ervan ligt stil wat ervoor zorgt dat er 50 procent minder ammoniak geproduceerd wordt in Geleen. Normaal gesproken wordt ammoniak via twee tankerschepen aangevoerd vanuit Rotterdam. OCI Nitrogen heeft de afgelopen tijd twee extra tankerschepen kunnen inzetten om de productie van essentiële producten te kunnen blijven garanderen, maar ook met in totaal vier ammoniakschepen is er een risico op een tekort bij vertragingen van de aanvoer. Met risico tot grote economische schade als gevolg van het stopzetten van de fabrieken die ammoniak nodig hebben.

Aanvraag extra schutting

OCI Nitrogen heeft daarom Rijkswaterstaat gevraagd om tijdens de feestdagen OCI ammoniakschepen op de route tussen Weurt en Born te schutten. Overleg tussen Rijkswaterstaat en OCI heeft opgeleverd dat binnen vooraf bepaalde tijdvakken tijdens de feestdagen de ammoniakschepen geschut gaan worden op de route naar Born. In praktijk betekent dit dat alleen tijdens die tijdvakken operators van Rijkswaterstaat aan het werk zijn om te schutten. Daarom is het ook niet mogelijk dat naast deze ammoniakschepen van OCI, andere schepen geschut worden. BLN Schuttevaer is hiervan op de hoogte gebracht.

Gezien het maatschappelijke en economische belang - de inspanning die OCI de afgelopen tijd geeft geleverd in acht genomen - heeft Rijkswaterstaat gekozen voor het maken van deze uitzondering.