Clicky


Zorgen over snelheidsdetectie in tunnels A73

Zorgen over snelheidsdetectie in tunnels A73
25-12-2021 20:47 | Weer en Verkeer | auteur ANP

ROERMOND - Het snelheidsdetectiesysteem in de A73-tunnels bij Roermond en Swalmen is aan het eind van zijn Latijn. Als dat uitvalt, en dat risico is "verhoogd", moeten de tunnels wellicht gesloten worden, blijkt uit een melding van Rijkswaterstaat (RWS).

Om die reden bekijkt Rijkswaterstaat de mogelijkheden om de veiligheid in de Roertunnel in Roermond en de enkele kilometers noordelijker gelegen Swalmentunnel te kunnen waarborgen. "Het snelheidsdetectiesysteem (SDS) van de tunnels kan momenteel niet goed onderhouden worden. Een deel van het systeem is aan het einde van zijn levensduur en cruciale reserveonderdelen zijn niet meer leverbaar", aldus de dienst.

"Daardoor bestaat momenteel een verhoogd risico op het uitvallen van het SDS van de tunnels." Volgens RWS zijn de tunnels momenteel wel veilig en worden goed in de gaten gehouden. "Als het systeem uitvalt of op korte termijn dreigt uit te vallen zal Rijkswaterstaat direct handelen. Als het echt niet anders kan, zal tunnelsluiting volgen."

Het SDS in beide tunnels staat al op de nominatie om vervangen te worden. Volgens planning zou dat in 2023 moeten gebeuren. Nu wordt onderzocht wat tot die tijd zou moeten gebeuren om problemen te ondervangen.

RWS gaat onder meer proberen onderdelen van het SDS te kopiëren. Of dat gaat lukken wordt eind januari duidelijk. Verder bekijkt RWS of de bouw van een tijdelijk systeem lucht biedt. En tenslotte wordt bekeken of de tunnel met beperkingen open kan blijven als SDS problemen oplevert. Daarbij denkt de dienst aan het openhouden van slechts één rijbaan in elke buis of een snelheidsbeperking.