Clicky


Rijkswaterstaat waarschuwt voor verhoogde waterstanden

Rijkswaterstaat waarschuwt voor verhoogde waterstanden
05-01-2022 13:57 | Binnenland | auteur ANP

DEN HAAG - [update 16:18 uur] Rijkswaterstaat waarschuwt voor verhoogde waterstanden in de komende 24 uur. Langs de kust wordt harde tot stormachtige wind verwacht in combinatie met springtij. De Hollandse IJsselkering ten oosten van Rotterdam is gesloten. Waterschap Scheldestromen heeft een weg in Breskens en sommige strandovergangen in Vlissingen afgesloten.

Volgens Scheldestromen is er nog geen reden om dijkbewaking in te stellen. Wel houden Rijkswaterstaat en de waterschappen in Zeeland, Zuid-Holland en Groningen de situatie scherp in de gaten. Buitendijkse gebieden bij onder meer Vlaardingen en Maassluis kunnen onderlopen, zegt Rijkswaterstaat.

Op lagergelegen, buitendijkse kades in Rotterdam kan woensdagavond ook sprake zijn van wateroverlast volgens het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De hoogwaterdeuren naar de binnenhaven Boerengat aan het Oostplein in de stad gaan dicht om het achterliggende gebied te beschermen tegen de vloedpiek op de Nieuwe Maas. Het hoogheemraadschap heeft woensdag al een inspectieronde gehouden. Het schap, politie en gemeente bewaken de situatie tijdens het hoogwater, meldt het schap.

Ook de waterstand in de grote rivieren stijgt door regen en smeltwater vanuit Duitsland en Zwitserland. Vrijdag stijgt het waterpeil in de Rijn bij Lobith naar meer dan 12.00 meter. Uiterwaarden langs Waal, Rijn en IJssel kunnen dan onderlopen, maar er is geen sprake van alarmerend hoogwater.

De Maas voert ook meer water af doordat het in de Ardennen veel heeft geregend. Vanaf woensdagavond kunnen uiterwaarden bij Roermond onderlopen. De stuw bij Belfeld wordt daarom woensdagavond waarschijnlijk gestreken. Door strijken van een stuw krijgt het rivierwater meer ruimte om door te stromen. Het Limburgse waterschap en Rijkswaterstaat zijn alert. Zij benadrukken dat de verhoogde afvoer die nu wordt verwacht meerdere keren per jaar kan voorkomen.