Clicky


Rechtbank vernietigt de door GS verleende vergunning aan Tata Steel

Rechtbank vernietigt de door GS verleende vergunning aan Tata Steel
13-01-2022 16:07 | Binnenland | auteur Redactie

HAARLEM - Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) heeft ten onrechte niet getoetst of de verleende vergunning aan Tata Steel voor een nieuwe oven in de warmbandwalserij tot een andere uitstoot van zwaveldioxide kan leiden. Ook heeft GS ten onrechte geen onderzoek gedaan naar de gevolgen van de toename van uitstoot van lood en nikkel. Dat volgt uit de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. De rechtbank vernietigt daarom de verleende vergunning.

Tata Steel walst dikke plakken staal uit tot dun staal. Tata Steel wil de capaciteit van de walserij verhogen van ongeveer 5 miljoen naar 5,5 miljoen ton warmgewalst staal. Vanwege de doelstellingen om energie te besparen en om de productiecapaciteit te waarborgen, moet een nieuwe oven worden gebouwd. Voor het bouwen van deze nieuwe oven en het verhogen van de productiecapaciteit, heeft Tata Steel een vergunning aangevraagd. Deze vergunning is op 18 augustus 2020 door GS verleend.

Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee heeft bezwaar tegen de verleende vergunning en stelt dat GS de vergunning ten onrechte heeft verleend. De stichting maakt zich zorgen dat de uitbreiding van de capaciteit van de walserij productieverhogingen binnen het hele bedrijf tot gevolg heeft. Ook vreest de stichting dat uitbreiding van de productie leidt tot meer geluidsoverlast voor Wijk aan Zee en verslechtering van de luchtkwaliteit De stichting stelt dat de uitstoot van zwaveldioxide en andere schadelijke stoffen zal stijgen door het verhogen van de productiecapaciteit. Een verhoging van de uitstoot van deze stoffen heeft nadelige gevolgen voor de volksgezondheid.

De rechtbank oordeelt dat GS voldoende duidelijk heeft gemaakt dat in de nieuwe situatie de uitstoot (emissie) van zwaveldioxide niet toeneemt. Toch heeft GS onzorgvuldig gehandeld, concludeert de rechtbank. GS heeft ten onrechte niet onderzocht of de maximaal toegestane concentratie zwaveldioxide in het leefgebied (immissie) door het gebruik van de nieuwe oven al dan niet wordt overschreden. Het gebruik van de nieuwe oven kan ook bij dezelfde uitstoot van zwaveldioxide namelijk leiden tot een andere verspreiding en dus tot een andere concentratie van zwaveldioxide in het leefgebied.

De rechtbank stelt verder vast dat als gevolg van het plaatsen van de nieuwe oven en het verhogen van de productiecapaciteit de uitstoot van lood en nikkel toeneemt. De rechtbank vindt dat GS ten onrechte geen onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen van deze toename.

Omdat GS de immissie van zwaveldioxide en de gevolgen van de toename van de uitstoot van lood en nikkel niet heeft onderzocht, is het besluit tot het verlenen van de vergunning niet zorgvuldig voorbereid en niet goed gemotiveerd. Daarom vernietigt de rechtbank de vergunning.