Clicky


Staat hoeft geen extra inspanningen te verrichten om Afghaanse gezinnen te evacueren

Staat hoeft geen extra inspanningen te verrichten om Afghaanse gezinnen te evacueren
17-01-2022 12:10 | Binnenland | auteur Redactie

DEN HAAG - De rechtbank Den Haag heeft maandag beslist dat er geen reden is de Staat te veroordelen meer of andere inspanningen te verrichten bij het naar Nederland brengen van vier Afghaanse vrouwen en hun gezinnen vanuit Afghanistan. Deze vrouwen en hun gezinnen zijn nog in Afghanistan na de machtsovername door de Taliban. Zij vinden dat Nederland een rechtsplicht heeft om hen uit Afghanistan te evacueren en naar Nederland te brengen.

Voor drie families geldt dat de Staat erkent dat ze naar Nederland gebracht moeten worden, maar dat het niet eenvoudig is om dat voor elkaar te krijgen. De Staat heeft op de zitting de verwachting uitgesproken dat deze families binnen een maand naar Nederland worden overgebracht. Tot voor kort beschikten niet alle familieleden over een paspoort, zodat zij Afghanistan niet konden verlaten. Omdat niet aannemelijk is dat zij sneller dan nu volgens de huidige stand van zaken van de Staat geëvacueerd kunnen worden, hebben deze eisers onvoldoende belang bij hun vorderingen.

De moeder van een andere familie heeft zich na de val van het vliegveld aangemeld voor evacuatie. Zij heeft hierbij toegelicht dat zij lerares is op een meisjesschool en daar vecht voor vrouwenrechten. Hierop heeft het crisisteam laten weten dat zij werd ‘geregistreerd’. Later heeft het crisisteam met haar contact opgenomen en onder meer gevraagd of zij over een paspoort beschikte. Eind november heeft de Staat laten weten dat deze vrouw en haar familie niet voor evacuatie in aanmerking komen. De Staat is volgens de kortgedingrechter niet verplicht om deze familie naar Nederland te halen. Wel is de communicatie met deze familie uiterst ongelukkig verlopen. Daarom geeft de rechter de Staat in overweging om deze familie alsnog de kans te bieden naar Nederland te komen.