Clicky


Van den Bosch verlengt partnership met UNICEF Nederland

Van den Bosch verlengt partnership met UNICEF Nederland
19-01-2022 10:06 | Bedrijfsnieuws | auteur Redactie

ERP - Logistiek dienstverlener Van den Bosch en UNICEF Nederland verlengen hun tienjarige partnership met twee jaar. De steun blijft uitgaan naar het innovatieve recyclingsprogramma Plastic Bricks in Ivoorkust. Nieuw is het voedingsprogramma ‘Een vergeten crisis: levensreddende voedingshulp in de Centraal Afrikaanse Republiek’ waar Van den Bosch zich de komende twee jaar aan verbindt.

In de Centraal Afrikaanse Republiek zijn ruim 68.000 kinderen onder de vijf jaar ernstig ondervoed. De noodhulp van UNICEF richt zich op de behandeling van ondervoede kinderen, voorlichting aan ouders en verzorgers en het verstrekken van vitamine A-supplementen. Met de steun van Van den Bosch kan UNICEF ruim 300 lokale gezondheidsmedewerkers trainen in het screenen van kinderen op ondervoeding en het geven van voorlichting over goede voeding en gezondheid.

Strijd tegen ondervoeding

CEO Rico Daandels licht toe: “Als logistiek dienstverlener zijn we dagelijks betrokken bij het transport van levensmiddelen. We vervoeren grondstoffen in Europa, maar ook in Afrika en daarbuiten. In ons Corporate Social Responsibility-programma maken we bewust verbinding met voeding, omdat thema’s als gezondheid en ondervoeding ons aan het hart gaan. De afgelopen jaren hebben we onder meer steun verleend aan programma’s in Mozambique en Burundi. Met de keuze voor het voedingsprogramma in de Centraal Afrikaanse Republiek willen we opnieuw een structurele bijdrage leveren aan het betekenisvolle werk van UNICEF in de strijd tegen ondervoeding.”

Bouwstenen van plasticafval

Daarnaast ondersteunt Van den Bosch de komende twee jaar opnieuw het succesvolle programma Plastic Bricks in Ivoorkust. In 2019 heeft Van den Bosch zich als een van de eerste partners verbonden aan dit innovatieve recyclingsproject, waarmee plasticafval wordt omgezet in bouwstenen voor scholen. De afgelopen periode is veel vooruitgang geboekt. Zo is tussen januari 2020 en oktober 2021 875 ton plastic gerecycled en daarmee zijn 159 klaslokalen gebouwd. 7950 kinderen hebben toegang gekregen tot onderwijs en 128 kwetsbare vrouwen werden getraind in afvalrecycling en ondernemerschap.

528 nieuwe klaslokalen

In de periode tot en met 2023 wil UNICEF 150 vrouwen trainen in het verzamelen, opslaan en verwerken van plasticafval, en nog eens 528 klaslokalen bouwen van gerecycled plastic. Met fondsen vanuit Nederland worden minimaal twee scholen met totaal vijf klaslokalen gebouwd, inclusief onderwijsmaterialen, sanitaire voorzieningen en twee getrainde docenten per lokaal. Daarmee geeft UNICEF 25.000 kinderen toegang tot onderwijs. Van den Bosch neemt jaarlijks een compleet klaslokaal inclusief toebehoren en training voor haar rekening.

Van den Bosch heeft sinds 2011 een strategisch partnership met UNICEF Nederland. Het afgelopen decennium is steun verleend aan uiteenlopende projecten. Van het aanpakken van ondervoeding tot aandacht voor hygiëne, scholing en noodhulp bij humanitaire rampen.