Clicky


Totale oversterfte in 2021 iets hoger dan in 2020

Totale oversterfte in 2021 iets hoger dan in 2020
26-01-2022 00:03 | Binnenland | auteur ANP

DEN HAAG - De oversterfte was in 2021 iets hoger dan in 2020, het jaar waarin de coronapandemie uitbrak in Nederland. Afgelopen jaar overleden bijna 171.000 mensen. Dat zijn er 16.000 meer dan te verwachten was voor dit jaar, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2020 overleden 15.000 meer mensen dan het gemiddelde aantal voor de coronapandemie.

In alle leeftijdsgroepen stierven er meer mensen dan te verwachten viel. Bij de 90-plussers was de relatieve oversterfte het laagst, daar overleed 7 procent meer mensen dan verwacht. Onder de mensen van 65 tot 80 jaar was de relatieve oversterfte het hoogst met 14 procent. Ook in vergelijking met het eerste coronajaar 2020 overleden in die laatste leeftijdsgroep meer mensen.

Hevige griepgolven zorgden in sommige jaren, zoals in 2015 en 2018, ook voor oversterfte. Deze golven worden vaak echter gevolgd door een periode met minder sterfte, meldt het CBS. Dat was in 2020 en 2021 niet het geval. In beide jaren was er meerdere perioden sprake van oversterfte en niet van ondersterfte. Bovendien zorgden de griepepidemieën nooit voor deze mate van oversterfte.

In de jaren voor de coronacrisis overleden er meer vrouwen per jaar, omdat er meer oudere vrouwen zijn. Dit jaar gingen er iets meer mannen dood dan vrouwen. In 2020 stierven ongeveer evenveel mannen als vrouwen.

Bij mensen die gebruik maken van de Wet langdurige zorg was er relatief juist minder oversterfte dan in 2020. Nog steeds overleed ruim 9 procent meer dan verwacht, maar dit percentage was lager dan onder de overige bevolking.

In de provincies Flevoland, Zeeland en Limburg was de oversterfte in 2021 relatief het hoogst. Een jaar eerder werden Flevoland en Limburg ook zwaar getroffen. In Zeeland bleef de oversterfte destijds relatief juist beperkt. In de GGD-regio's Kennemerland en Amsterdam was dit jaar de oversterfte het laagst.

De levensverwachting is ongeveer gelijk gebleven met vorig jaar. Voor vrouwen ligt deze op 83 jaar, een maand minder dan in 2020, en voor mannen op 79,7 jaar, hetzelfde als vorig jaar. In vergelijking met 2019 is de levensverwachting wel afgenomen. Toen lag de levensverwachting voor mannen negen maanden hoger en voor vrouwen zeven maanden hoger.

Het CBS verwacht dat de levensverwachting over een aantal jaar weer ongeveer gelijk is aan de voorspellingen die voor de coronacrisis werden gedaan. De levensverwachting was vaak snel weer op het oude niveau na periodes met hoge sterfte, zoals in het verleden de Spaanse griep of de Tweede Wereldoorlog, stelt het statistiekbureau.