Clicky


Minder mensen overleden dan verwacht in derde week van januari

Minder mensen overleden dan verwacht in derde week van januari
28-01-2022 09:45 | Gezondheid | auteur Redactie | Esther van der Wal

DEN HAAG - In de derde week van januari (week 3, 17 tot en met 23 januari 2022) overleden naar schatting 3 250 mensen. Dat zijn er bijna 150 minder dan verwacht, maar wel meer dan er in de week ervoor overleden (3 106). De sterfte nam voor iedere leeftijdsgroep iets toe. De sterfte onder Wlz-zorggebruikers bleef ongeveer gelijk. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds de laatste week van 2021 is er geen oversterfte meer. Daarvoor lag de sterfte sinds begin augustus 2021 boven de verwachte sterfte en ook bijna elke week buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte.
In week 3 van 2022 registreerde het RIVM 40 overleden COVID-19-patiënten (stand 25 januari).

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers lager dan verwacht

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, bleef op basis van de schatting ongeveer gelijk in week 3. Er overleden ongeveer 1 150 Wlz-zorggebruikers, 150 minder dan verwacht. Sinds week 50 van 2021 (medio december) daalt de sterfte onder Wlz-zorggebruikers, sinds de laatste week van 2021 is er geen oversterfte meer.

De sterfte onder de overige bevolking nam op basis van de schatting toe in week 3. Er overleden ongeveer 2 100 mensen van de overige bevolking, ongeveer gelijk aan het verwachte aantal overledenen voor week 3. Ook onder deze groep daalde de sterfte sinds week 50 van 2021. Sinds de eerste week van 2022 is er geen oversterfte meer.

Sterfte in alle leeftijdsgroepen rond verwachte niveau

De sterfte onder 80-plussers is in week 3 iets toegenomen: er overleden naar schatting 1 800 mensen van 80 jaar of ouder. Dat zijn er bijna 200 minder dan verwacht voor deze periode. Sinds week 49 daalt de sterfte in deze leeftijdsgroep, en sinds de laatste week van 2021 is er geen oversterfte meer.
Onder mensen van 65 tot 80 jaar overleden in week 3 naar schatting 1 050 mensen, iets meer dan verwacht. Ook in deze leeftijdsgroep daalde de sterfte sinds week 49, maar in de laatste weken van 2021 bleef deze ongeveer gelijk. Begin 2022 daalde de sterfte in deze leeftijdsgroep weer verder. Sinds week 2 is er geen oversterfte meer onder mensen van 65 tot 80 jaar.

Onder mensen jonger dan 65 jaar was de sterfte in week 3 naar schatting 400, ongeveer evenveel als verwacht. Ook in deze leeftijdsgroep was een daling te zien in de afgelopen weken en is er sinds week 2 geen oversterfte meer.