Clicky


OMT-leden en experts roepen op tot langetermijnplan corona

OMT-leden en experts roepen op tot langetermijnplan corona
29-01-2022 12:32 | Coronavirus | auteur ANP

ROTTERDAM - Een groep OMT-leden, (sociale) wetenschappers en bestuurders hebben een gezamenlijk advies geschreven over de aanpak van de coronapandemie. In het stuk bepleiten de experts een visie voor de langere termijn.

'Van bestrijden van een pandemie naar leven in een endemie' is de uitkomst van een bespreking afgelopen week tussen onder meer viroloog Marion Koopmans, ic-arts Diederik Gommers en microbioloog Jan Kluytmans. Zij zijn allen lid van het Outbreak Management Team (OMT), dat de overheid juist voorziet van adviezen over het acuut beheersen van de pandemie. Aan de bijeenkomst deden echter ook experts uit andere vakgebieden mee, zoals hoogleraar sociologie Tanja van der Lippe, burgemeester van Breda Paul Depla en directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters.

De club stelt voor een wetenschappelijk transitieteam op te richten dat zich moet buigen over een "structurele aanpak" van de pandemie. Daaraan zouden dan, anders dan in het OMT, nadrukkelijk ook ethici, economen en communicatiewetenschappers moeten deelnemen. De experts hebben vast vier toekomstscenario's opgesteld. In het mildste scenario is corona een verkoudheidsvirus geworden, in het slechtste scenario duikt er een nieuwe en schadelijker variant van het virus op.

Het duurt nog een tijd voor corona bij de 'normale' wintervirussen - zoals het griepvirus - zal horen, aldus Koopmans in een online toelichting. "Met structurele aanpassingen waar de hele maatschappij aan meewerkt kun je zorgen dat het virus zich al minder verspreidt voordat de nood het hoogst is. Hierdoor voorkomen we de noodzaak voor steeds extra ingrijpende maatregelen."