Clicky


Sterfte in januari lager dan verwacht

Sterfte in januari lager dan verwacht
04-02-2022 09:31 | Binnenland | auteur Redactie | Esther van der Wal

DEN HAAG - In de laatste week van januari (week 4, 24 tot en met 30 januari 2022) overleden naar schatting 3 350 mensen. Dat zijn er bijna 100 minder dan verwacht, maar wel meer dan er in de week ervoor overleden (3 146). In heel januari overleden ruim 450 minder mensen dan verwacht. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

De sterftecijfers over januari gaan over de afgelopen vier weken, week 1 tot en met 4 (3 januari tot en met 30 januari 2022). Sinds de laatste week van 2021 is er geen oversterfte meer. Daarvoor lag de sterfte sinds begin augustus 2021 boven de verwachte sterfte en ook bijna elke week buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte. Gemiddeld overleden in januari per week ruim 100 minder mensen dan verwacht, in december overleden ongeveer 900 meer mensen dan verwacht.

In week 4 van 2022 registreerde het RIVM 39 overleden COVID-19-patiënten (stand 1 februari), in heel januari (week 1 tot en met 4) 235.

Minder sterfte in januari onder Wlz-zorggebruikers

Zowel de sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, als de sterfte onder de overige bevolking nam op basis van de schatting iets toe in week 4. Er overleden ongeveer 1 250 Wlz-zorggebruikers (bijna 100 minder dan verwacht) en 2 100 mensen van de overige bevolking (ongeveer evenveel als verwacht).

In heel januari overleden ongeveer 450 minder Wlz-zorggebruikers dan verwacht voor die maand. De sterfte onder de overige bevolking was in januari ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte.

In januari vooral minder 80-plussers overleden dan verwacht

De sterfte onder 80-plussers is in week 4 iets toegenomen: er overleden naar schatting 1 950 mensen van 80 jaar of ouder. Dat zijn er 100 minder dan verwacht voor deze periode. In heel januari overleden bijna 600 minder 80-plussers dan verwacht voor die maand.

Onder mensen van 65 tot 80 jaar overleden in week 4 naar schatting 1 000 mensen, ongeveer evenveel als verwacht. In heel januari overleden ruim 100 meer mensen van 65 tot 80 jaar, in de eerste week van januari was er nog oversterfte in deze leeftijdsgroep

Onder mensen jonger dan 65 jaar was de sterfte in week 4 naar schatting 400, ongeveer evenveel als verwacht. Voor deze leeftijdsgroep was de sterfte in januari ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor die maand.