Clicky


'Ontregelde wereldhandel en kostenontwikkeling zorgelijk'

'Ontregelde wereldhandel en kostenontwikkeling zorgelijk'
09-02-2022 16:38 | Cijfers | auteur Redactie

ZOETERMEER - In vergelijking met een jaar geleden geven importerende en exporterende bedrijven aan dat de omstandigheden voor de wereldhandel eerder verslechteren dan verbeteren. Bij een groot deel van de Nederlandse bedrijven gaat de stijging in omzet in rook op door gestegen kosten voor grondstoffen en personeel.

Dit blijkt uit de jongste Monitor Internationale Handel en Logistiek van ondernemersvereniging evofenedex en kredietverzekeraar Atradius. De voorloper van deze monitor was de Corona Export Monitor die sinds april 2020 maandelijks door de beide organisaties werd gemaakt.

“Onze achterban ziet in januari een verdere verslechtering van het kostenniveau ten opzichte van november”, aldus Bart Jan Koopman, directeur van evofenedex. “Twee derde van de bedrijven ziet zich geconfronteerd met gestegen kosten van energie, vrachttarieven en personeel. Dat zet de op zich goede ontwikkelingen van de Nederlandse export onder druk.”

Bij bijna de helft van de ondervraagde bedrijven is er overigens wel sprake van omzetstijging. Gemiddeld bedraagt die omzetstijging 22 procent. De hogere omzet komt deels door prijsverhogingen, 58 procent van de bedrijven berekent de hogere inkooptarieven door aan de klant. Bij 31 procent van de bedrijven is de omzetontwikkeling negatief.

Verstoringen

Het gebrek aan grondstoffen wordt door respondenten nog steeds het meest genoemd als grootste verstoring van de internationale handel (55 procent). Dit wordt op de voet gevolgd door de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Opvallend, maar niet onverwacht in deze monitor, is de enorme toename van uitval door ziekteverzuim (52 procent) in vergelijking met de meting in november (39 procent).

Verstoringen in het logistieke proces worden uiteraard ook vaak genoemd: 71 procent noemt lange levertijden. 60 procent noemt de issues met rederijen over containers die niet, of op de verkeerde plekken, aankomen of staan en de hoge tarieven en beschikbaarheid. Relatief weinig bedrijven zijn actief bezig met re- of nearshoring (15 procent). 28 procent van de bedrijven is inmiddels van leverancier verandert en 17 procent probeert met investeringen in ICT en digitalisering de effecten van verstoringen tegen te gaan.

“Conclusie van dit onderzoek is dan ook dat het zakendoen wereldwijd er niet makkelijker op is geworden de afgelopen maanden. En dat is zeker nog niet voorbij. Inmiddels geeft bijna een derde van de respondenten aan dat de verstoringen in de wereldhandel tot 2023 zullen aanhouden, wat aangeeft hoe hardnekkig de problemen lijken te zijn”, aldus Koopman.