Clicky


TLN: 'Leg vervoer in code rood provincies stil'

TLN: 'Leg vervoer in code rood provincies stil'

ZOETERMEER - ][update 11:38 uur] Vanaf vrijdag 14.00 uur geldt in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Flevoland, het IJsselmeergebied en het Waddengebied code rood vanwege storm Eunice. Deze gebieden krijgen te maken met zeer zware windstoten van 100-120 km/u, aan de kust tot 130 km/u. TLN adviseert transportondernemingen in de gebieden waarvoor code rood is afgekondigd het vervoer stil te leggen en opdrachtgevers te informeren.

Ook Rijkswaterstaat adviseert automobilisten en vrachtwagenchauffeurs niet de weg op te gaan in de gebieden waar code rood van kracht is.

In de rest van het land is code oranje van kracht. Ook hier kunnen zeer zware winstoten voorkomen. TLN adviseert ook hier om het vervoer in overleg met afnemers waar mogelijk tijdelijk stil te leggen. Uitzondering is Limburg, daar geldt code geel. Aan het einde van de avond en in de nacht naar zaterdag neemt de wind van het zuiden uit af.

Code rood is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn.

Veiligheid staat voorop: wij adviseren het vervoer stil te leggen in de regio(‘s) waar code rood geldt. De uitvoerende partij is eindverantwoordelijk voor de veiligheid. Informeer partners in de logistieke keten.

Flyer

TLN verwijst graag voor tips voor het omgaan met de weersituaties code rood, oranje of geel naar de hieronder te downloaden flyer.