Clicky


CDA hoopt met woonplan doorstroming op woningmarkt te verbeteren

CDA hoopt met woonplan doorstroming op woningmarkt te verbeteren
03-03-2022 09:01 | Binnenland | auteur ANP

DEN HAAG - Het CDA heeft in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een woonplan gelanceerd gericht op "betaalbaar wonen voor iedereen". De partij wil bijvoorbeeld dat woningcorporaties meer ruimte krijgen om hun eigen beleid te maken en hoopt ook de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.

Een van de voorstellen uit het plan is dat er vanuit het ministerie een extra vergoeding gaat naar gemeenten die statushouders huisvesten. Dat geld kan gebruikt worden voor knelpunten voor jongeren die er vandaan komen maar geen woning kunnen vinden.

Tegelijk moet het voor ouderen makkelijker worden om door te stromen naar een seniorenwoning als hun oude huis te groot is geworden. Dat kan door de seniorenwoningen goedkoper te maken. Volgens de partij lopen veel ouderen er tegenaan dat hun woonlasten stijgen als ze uit hun oude huur- of koophuis vertrekken.

Voorrang

"Mensen zitten klem terwijl ze eigenlijk iets anders willen. Dan loop je letterlijk vast in de volgende stap in je leven", zegt Tweede Kamerlid Jaco Geurts in een statement bij het plan van zijn partij. Dat plan lijkt meer regie vanuit de overheid voor te staan dan uit het verkiezingsprogramma uit 2021 bleek.

Het CDA vindt dat woningcorporaties in grotere steden meer huur moeten kunnen vragen voor hun woningen dan daarbuiten. De huidige vastgelegde huur- en inkomensgrenzen moeten geschrapt worden omdat "die het onmogelijk maken om voor middeldure huur te bouwen", zo is in het plan te lezen. Mensen die een "vitaal beroep waaraan in de gemeente veel behoefte is" uitoefenen, moeten juist voorrang krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om politiemensen of leraren.

De gemeenten moeten volgens het CDA meer ruimte krijgen om volkshuisvesting op de inwoners af te stemmen. Ze moeten daarbij wel bepaalde afspraken met de minister over bijvoorbeeld de samenstelling van het woningaanbod nakomen. Ook moeten de gemeenten volgens de christendemocraten meer mogelijkheden krijgen om op te treden tegen huisjesmelkers.