Clicky


Afghaanse fixers hebben geen recht op overbrenging naar Nederland

Afghaanse fixers hebben geen recht op overbrenging naar Nederland
14-03-2022 12:10 | Binnenland | auteur Redactie

DEN HAAG - De rechtbank Den Haag heeft maandag in kort geding beslist dat de Staat niet verplicht is twee Afghaanse mannen die vóór de val van het vliegveld van Kabul voor Nederlandse journalisten hebben gewerkt (zogenaamde fixers) van Pakistan naar Nederland over te brengen. Het gaat om twee mannen die, ondanks een aanvraag daartoe, niet voorkomen op de evacuatielijsten die in augustus 2021 door het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn opgesteld. Zij zijn gevlucht uit Afghanistan en verblijven in Pakistan.

Hoewel de twee mannen vallen onder de motie Belhaj, kunnen zij daaraan geen recht tot evacuatie ontlenen. De Staat heeft de uitvoeringvan die motie afhankelijk gesteld van de veiligheid van het vliegveld. Nadat de controle over het vliegveld was verloren heeft de regering besloten dat uitsluitend nog personen die al op de evacuatielijst stonden en bepaalde medewerkers van NGO's,Defensie en EUPOL in aanmerking komen voor overbrenging naar Nederland.

Conform de motie geldt wel dat eisers bij een eventuele asielaanvraag worden aangemerkt als risicogroep. Daarnaast heeft de Staat te kennen gegeven zich in internationaal verband te blijven inspannen voor de groep van fixers.