Clicky


Kabinet wil capaciteit windenergie op zee verdubbelen

Kabinet wil capaciteit windenergie op zee verdubbelen
18-03-2022 10:06 | Binnenland | auteur ANP

DEN HAAG - Het kabinet wil de capaciteit voor windenergie op zee de komende jaren grofweg verdubbelen. Er worden gebieden op de Noordzee aangewezen waar extra windparken gebouwd worden met een capaciteit van in totaal 10,7 gigawatt, genoeg om miljoenen huishoudens van groene stroom te voorzien

Een definitief besluit moet nog worden genomen. Maar klimaat- en energieminister Rob Jetten wijst er voorafgaand aan de ministerraad op dat al in het coalitieakkoord is afgesproken dat de komende jaren veel meer windmolens op zee worden gebouwd. "Daar ligt echt de toekomst voor de duurzame energieproductie in Nederland."

De extra capaciteit zal volgens Haagse bronnen waarschijnlijk grotendeels worden ingezet om de industrie te helpen verduurzamen. Met de opgewekte stroom kan groene waterstof worden geproduceerd. Onder het vorige kabinet is al besloten daar de komende jaren fors in te investeren.

Door gebieden aan te wijzen en besluiten te nemen over de inpassing van de windmolenparken in de omgeving zet het kabinet een belangrijke stap. Energiebedrijven kunnen later in een aanbestedingsprocedure aangeven tegen welke voorwaarden zij de windmolenparken willen bouwen.

Plannen voor extra windmolenparken zijn er volgens Jetten al langer. "Je merkt wel dat de oorlog in Oekraïne, in Nederland maar ook in de rest van Europa, wel iedereen aanjaagt om nog sneller te gaan." Door dat conflict zijn de energieprijzen, die toch al aan het oplopen waren, nog veel verder gestegen.