Clicky


Export naar Baltische staten bijna 3,5 miljard euro in 2021

Export naar Baltische staten bijna 3,5 miljard euro in 2021
31-03-2022 11:07 | Exportcijfers | auteur Redactie | Esther van der Wal

DEN HAAG - Nederland exporteerde in 2021 voor bijna 3,5 miljard euro aan goederen naar Estland, Letland en Litouwen. De export naar de Baltische landen is daarmee ongeveer half zo groot als de export naar Rusland. Nederlandse bedrijven exporteerden in 2021 hoofdzakelijk chips en halfgeleiderelementen, bloemen en planten en mobiele telefoons naar de Baltische staten. Dit blijkt uit voorlopige cijfers over de goederenhandel en de nieuwste Internationaliseringsmonitor van het CBS.

De Nederlandse goederenexport naar de Baltische staten is de afgelopen twintig jaar ongeveer verzesvoudigd, terwijl de export naar de eurozone als geheel iets meer dan verdubbelde. Het sterkst groeide de export naar Litouwen. De goederenexport naar Litouwen, Estland en Letland nam toe tot respectievelijk 1,6 miljard euro, 0,8 miljard euro en 1,1 miljard euro in 2021. Ondanks de toename blijft het exportbelang naar de Baltische staten relatief bescheiden.

Van alle Nederlandse afzetmarkten stond Litouwen in 2021 op de 44e plaats. Andersom was Nederland in 2020 de vijfde belangrijkste goederenleverancier voor Litouwse bedrijven. Nederland exporteerde in 2021 ongeveer zeven keer meer goederen naar Estland dan in 2002. Daarmee kon Estland 16 plaatsen opklimmen tot onze 48e exportbestemming. Letland staat op de 58e plaats. In 2021 telde Nederland 10,8 duizend bedrijven die goederen naar de Baltische staten exporteerden.

Litouwen twaalfde afnemer van personenauto’s

Nederland exporteert een groot scala aan producten naar de Baltische staten. Litouwen is een belangrijke afnemer van Nederlandse transportmiddelen zoals trekkers voor opleggers en personenauto’s. De totale export van personenauto’s bedroeg in 2021 4,5 miljard euro. Litouwen heeft een aandeel van 1,4 procent in de Nederlandse export van personenauto’s en is in omvang de twaalfde afnemer van personenauto’s. Chips en halfgeleiders zijn dominant in het Estse exportpakket.

Naar Letland gingen in 2021 vooral bloemen en planten, geneesmiddelen, fruit, chips en halfgeleiders en mobiele telefoons. Ongeveer de helft van de goederenexport naar de Baltische staten betreft wederuitvoer, vooral van telefoons, chips, geneesmiddelen en elektrische machines. De bloemen en planten, personenauto’s en overige automobielen die naar de Baltische staten gaan zijn voor het overgrote deel in Nederland geproduceerd.

Baltische staten lid van eurozone

De eurozone is de verzamelnaam voor de inmiddels 19 EU-landen die de euro als munteenheid gebruiken. De Baltische staten zijn de drie landen die de euro het meest recent hebben ingevoerd. Estland werd in 2011 lid van de eurozone. Letland trad toe in 2014 en Litouwen in 2015. Door het wegvallen van omwisselkosten en grotere prijstransparantie heeft de euro de internationale goederenhandel tussen eurozonelanden verder vergemakkelijkt, bovenop de voordelen van de interne markt.

Exportbelang Baltische staten nam toe na toetreding tot eurozone

Terwijl in 2002 nog 61,3 procent van onze uitvoer als bestemming het eurogebied had, is dit aandeel in 2021 naar 55,0 procent gedaald. Wel zijn de Baltische staten, net als de andere later toegetreden eurozonelanden, belangrijker geworden als afzetmarkten voor Nederlandse goederen. Het aandeel van de Baltische staten in de totale Nederlandse goederenexport groeide van 0,2 procent in 2002 tot 0,6 procent in 2021.