Clicky


Vanaf 11 april niet meer naar de GGD na positieve zelftest

Vanaf 11 april niet meer naar de GGD na positieve zelftest
01-04-2022 15:44 | Coronavirus | auteur ANP

DEN HAAG - Vanaf 11 april hoeven Nederlanders na een positieve zelftest op corona niet meer naar de GGD om dit te laten bevestigen. Dat is een van de punten uit de langetermijnstrategie voor corona van het kabinet. Preventie wordt een zaak van zowel burgers, overheid als sectoren, maar veel concrete invulling ontbreekt nog in de strategie die vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Zelftesten wordt de norm. "Het kabinet roept de samenleving op hierin eigen verantwoordelijkheid te nemen en kijkt naar sectoren om het gebruik van zelftesten te stimuleren", stelt het ministerie van Volksgezondheid. Mensen moeten zich wat het kabinet betreft aan de basisadviezen blijven houden. Ook komt er een "zelfzorgadvies" waarin onder meer komt te staan wat je moet doen na een positieve coronatest, of als je juist negatief test maar wel klachten houdt.

De Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB) van de GGD zei vrijdagmiddag de komende weken met de GGD'en, het ministerie en het RIVM te zullen overleggen over de toekomstige basiscapaciteit die de GGD'en in stand moeten houden. Ook kijken ze samen naar hoe ze moeten klaarstaan bij een eventuele nieuwe besmettingspiek of als een andere variant van het virus de kop opsteekt. Er moet "een robuust stelsel" komen met een basiscapaciteit die "makkelijk opschaalbaar en wendbaar is".

Een aspect dat onder meer nog moet worden uitgewerkt is het regelen van voldoende personeel in de zorg. Wanneer nodig, moet er kunnen worden opgeschaald, maar onduidelijk blijft hoe dat moet worden geregeld. Door vaker zuurstof thuis aan patiënten te verstrekken, moet de druk op ziekenhuizen ook worden verlicht.

Verder wil het kabinet zicht houden op de verspreiding van het virus, onder meer door controle van het rioolwater. Ook wordt er rekening gehouden met nieuwe vaccinatierondes en wordt er ingezet op (nieuwe) medicijnen voor mensen die besmet zijn met corona.

Het kabinet houdt rekening met vier scenario's. Van een milde waarin corona op een verkoudheid lijkt tot een 'worst case scenario' met veel ziekte en sterfte, en overbelasting van de zorg. Het heeft sectoren gevraagd voor alle vier de scenario's plannen te maken.

Het zal aan het RIVM zijn om te besluiten of en wanneer er nieuw advies van het OMT nodig is. Ook wordt overwogen een Maatschappelijk Impact Team op te richten, dat naast het Outbreak Management Team het kabinet van advies kan voorzien. Dat zou moeten helpen een goede afweging te maken tussen de "epidemiologische en maatschappelijke impact van maatregelen".