Clicky


Waterschap test alternatieven voor zandzakken tegen hoogwater

Waterschap test alternatieven voor zandzakken tegen hoogwater
06-04-2022 11:23 | Binnenland | auteur ANP

ROERMOND - Waterschap Limburg test woensdag in Roermond alternatieven voor zandzakken bij het voorkomen van overstromingen. Het vullen van die zakken met zand is volgens het schap erg arbeidsintensief en tijdrovend. Dat moet sneller en efficiënter kunnen, aldus dijkgraaf Patrick van der Broeck tijdens de test bij een laaggelegen groenstrook langs de Roer, die de brandweer onder water zette om de waterkeringen te testen.

De alternatieven bestaan onder meer uit boxen die met water worden gevuld en vastgezet op plekken waar de rivier dreigt te overstromen. Een ander alternatief bestaat uit rubberen en kunststof slangen vol water die als waterkering aangebracht worden. Ook werden uitklapbare driehoekige metalen constructies met plastic zeilen uitgeprobeerd.

Het schap wil weten of de alternatieven toepasbaar zijn op plekken waar als gevolg van hevige neerslag wateroverlast kan ontstaan. "Een belangrijk aspect is ook de snelheid waarmee het water kan worden gekeerd", aldus Van der Broeck. Met water gevulde slangen met een hoogte van 60 centimeter kunnen over een lengte van honderd meter per uur worden opgebouwd. Komt het water nog hoger, dan helpen de aluminium keringen tot 2,40 meter hoog. Dit soort systemen kan volgens Van der Broeck vijf tot tien keer sneller worden neergezet dan zandzakken. Bovendien heb je voor zandzakken veel mensen nodig, voor het leggen van de slangen maar twee.

Waterstromen omleiden

De tijdelijke waterkeringen werden opgebouwd door de leveranciers ervan. Het schap liet er vervolgens water tegenop stromen, tot op het punt van overstromen. Of de keringen voldoen wordt onder meer beoordeeld door medewerkers van de TU in Delft. Het schap kiest uiteindelijk twee van deze systemen.

"We kunnen overstromingen van de Maas er niet mee tegen houden", zei Van der Broeck. "Wel kunnen we waterstromen vanaf hellingen bij hevige regen omleiden zodat ze net niet een dorpskern in lopen."

Omdat Duitsers en Belgen vergelijkbare systemen toepassen, kunnen de hulpdiensten elkaar wederzijds bijstaan bij hevige regenval. "Je weet van tevoren nooit precies waar een wolkbreuk plaatsvindt", aldus Van der Broeck. "Het kan in Heerlen zijn of toch net in Aken. Dan kun je snel anticiperen met deze systemen."