Clicky


Week lang controles tegen criminele inmenging transportbranche levert zes aanhoudingen op

Week lang controles tegen criminele inmenging transportbranche levert zes aanhoudingen op
11-04-2022 16:59 | Criminaliteit | auteur Redactie | Esther van der Wal

NOORD-HOLLAND - Met Schiphol, meerdere havens en een goede infrastructuur is Noord-Holland een aantrekkelijk logistiek knooppunt voor de hele wereld om legale goederen te vervoeren, maar ook illegale, zoals wapens en drugs. Om criminele inmenging in de transportbranche tegen te gaan, werd de Transport Facilitated Organized Crime-week georganiseerd. Vier dagen lang werden controles uitgevoerd en voorlichtende gesprekken gehouden.

Van maandag 4 tot en met donderdag 7 april werden verschillende integrale controles uitgevoerd in en rond IJmuiden, Schiphol, Alkmaar en Den Helder. In totaal werden ruim 300 voertuigen en veertien bedrijven gecontroleerd. Daarnaast werden nog eens zestien bedrijven bezocht voor een voorlichtend gesprek. Dit deed de politie in samenwerking met het Openbaar Ministerie, de Douane, de Belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee, het RIEC, het Programma Aanpak Ondermijning Schiphol en de vier gemeenten waar de actieweek plaatsvond.

Zes aanhoudingen en 5,5 miljoen illegale sigaretten

Bij de verkeerscontroles zijn zes aanhoudingen verricht: drie personen reden onder invloed, een persoon stond gesignaleerd voor meerdere inbraken, een persoon moest nog zestig dagen in hechtenis zitten en een persoon gaf een valse naam op. Daarnaast zijn in totaal 27 bekeuringen uitgedeeld, onder meer voor overbelading, verboden messenbezit en het niet hebben van een transportvergunning. Bij een van de bezochte bedrijven in Lijnden werden 5,5 miljoen illegale sigaretten aangetroffen en in beslag genomen. De FIOD is een strafrechtelijk onderzoek gestart onder leiding van het Functioneel Parket.

Signalen van criminele inmenging

Tijdens de controles en bedrijfsbezoeken dronken chauffeurs en ondernemers ‘coffee with a cop’. Het doel van deze koffiemomenten was om het bewustzijn rond criminaliteit in de transportsector te vergroten en ook de meldingsbereidheid. In totaal werden hierbij 600 flyers, 300 koffiemokken, 200 waterflessen en 100 muismatten uitgedeeld die met een QR-code verwijzen naar een video over de signalen en gevaren van criminele inmenging.

Integrale aanpak

Het programma Transport Facilitated Organized Crime (TFOC) van de Landelijke Eenheid van de politie richt zich op de faciliterende rol van de transportsector bij de georganiseerde criminaliteit. In iedere eenheid wordt een actieweek georganiseerd in samenwerking met partners. Dit vergroot de slagkracht en zorgt voor meer zicht en inzicht in ondermijnende activiteiten.

Bij deze actieweek werkten Eenheid Noord-Holland en de Landelijke Eenheid samen met het Openbaar Ministerie, de Douane, de Belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee, het Programma Aanpak Ondermijning Schiphol en de gemeenten Haarlemmermeer, Velsen, Alkmaar en Den Helder. Het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Noord-Holland (RIEC NH) ondersteunde de partners bij de voorbereiding. Het RIEC faciliteert partners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit en stimuleert de samenwerking om de overheid en maatschappij weerbaarder te maken en ondermijning tegen te gaan.