Clicky


Wybren van Haga: Schandalig dat transportbedrijf uit eigen zak verkeersveiligheid wil verbeteren

Wybren van Haga: Schandalig dat transportbedrijf uit eigen zak verkeersveiligheid wil verbeteren
21-04-2022 09:37 | Politiek | auteur Redactie | Esther van der Wal

DEN HAAG - Wybren van Haga vindt het schandalig dat een lokaal transportbedrijf uit eigen zak de verkeersveiligheid wil gaan verbeteren, omdat Rijkswaterstaat het af laat weten. “Begrijp ik nou goed dat de overheid weggebruikers willens en wetens de dood in jaagt?” Hij reageert hiermee op het aanbod van transportbedrijf Stoel uit Kampen die 10.000 euro ter beschikking stelt om de gevaarlijke N50 aan te pakken. Van Haga gaat hierover Kamervragen stellen.

Noodkreet

De N50 bij Kampen zorgt al jaren voor ernstige ongelukken. Deze week nog kwam een 34-jarige vrouw om het leven op deze weg. De gevaren van de weg, die in de regio bekend staat als de ‘dodenweg’, zijn al heel lang bekend bij beheerder Rijkswaterstaat, maar ondanks eerdere toezeggingen voor verbetering, is er nog steeds niks gebeurd. De huidige stikstofregels verhinderen volgens Rijkswaterstaat wegwerkzaamheden. Een lokaal transportbedrijf wil daarom 10.000 euro doneren voor het veiliger maken van de weg. Een noodkreet, noemt de bezorgde eigenaar van het bedrijf het. Zijn chauffeurs zien het op de N50 bijna dagelijks gruwelijk misgaan. Absurd, wat Van Haga betreft. “Het kan toch niet zo zijn dat een ondernemer de taak van de overheid gaat overnemen, omdat anders de veiligheid van zijn mensen niet gewaarborgd is? Wat is dit voor nalatigheid?”

Stikstofhoax brengt levens in gevaar

Het onderhouden en verbeteren van de infrastructuur is een kerntaak van de overheid. Maar door de krankzinnige stikstofregels die Nederland zichzelf heeft opgelegd kunnen er al tijden nauwelijks meer wegen aangelegd worden. “Dit zelfgecreëerde probleem is niet alleen een hoax, het brengt nu letterlijk levens van burgers in gevaar,” aldus Van Haga, die erop wijst dat de zogenaamde ‘stikstofcrisis’ alleen in Nederland bestaat, omdat de Staat zelf volstrekt onrealistische depositiewaarden heeft vastgesteld. “Kennelijk is het voor de overheid belangrijker om van Nederland een totaal onnatuurlijk natuurgebied te maken, dan ervoor te zorgen dat de burger veilig de weg op kan. Hoeveel mensen moeten er nog verongelukken op deze weg, voordat er iets aan gedaan wordt?”

Vragen van Wybren van Haga aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat:

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Transportbedrijf wil geld doneren om ‘dodenweg bij Kampen aan te pakken’?
  2. Klopt het dat de overheid zich al heel lang bewust is van de gevaren van de N50 bij Kampen? Zo ja, kunt u uitleggen waarom daar tot op heden niets aan verbetering van de veiligheid is gedaan?
  3. Is er, naast het verbreden van de weg, gezocht naar andere oplossingen voor het structureel verbeteren van de verkeersveiligheid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, naar welke mogelijkheden is er dan gekeken en waarom zijn deze niet toegepast?
  4. Bent u het met BVNL eens dat het waarborgen van de veiligheid van burgers prioriteit heeft boven het voldoen aan de onrealistische stikstofnormen? Zo ja, waarom blijft er dan risico genomen worden door niets aan de N50 bij Kampen te verbeteren? Graag een uitgebreide toelichting.
  5. Erkent u dat het onderhouden en verbeteren van de infrastructuur een kerntaak van de overheid is? Zo ja, waarom laat u het dan zover komen dat een particuliere ondernemer zich genoodzaakt ziet deze taak van u over te nemen? Graag een onderbouwde verklaring.
  6. Kunt u aangeven hoeveel ernstige ongelukken er op deze weg nog moeten gebeuren, voor Rijkswaterstaat zich wel genoodzaakt ziet de verkeersveiligheid te verbeteren? Graag een onderbouwde toelichting op de afwegingen die worden gemaakt.
  7. Kunt u aangeven op welke termijn de N50 bij Kampen dan wel door de overheid verbeterd zal kunnen worden?
  8. Wat gaat u tot die tijd doen om ervoor te zorgen dat de N50 bij Kampen veiliger wordt en er dus minder ongelukken gebeuren? Graag een duidelijk actieplan.
  9. Kunt u een overzicht geven van gelijksoortige wegen in Nederland en aangeven of daarvoor veiligheidsverbeteringen op stapel staan? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.