Clicky


Vakbond: nieuwe afspraken nodig over loonmatiging KLM

Vakbond: nieuwe afspraken nodig over loonmatiging KLM
21-04-2022 16:15 | Arbeidsvoorwaarden | auteur ANP

AMSTELVEEN - Cabinevakbond VNC wil dat er opnieuw gekeken wordt naar de eerdere afspraken over loonmatigingen bij KLM. Volgens de bond hadden die afspraken, waarbij personeel tot 20 procent inleverde, niet gemaakt mogen worden zonder overleg met de vakbonden. VNC wijst naar een uitspraak daarover van de International Labour Organization (ILO).

Als voorwaarde voor de staatssteun die KLM tijdens de coronacrisis kreeg, werd een bijdrage van het personeel verlangd. Eind vorige maand bepaalde de ILO dat dit niet had gemogen zonder vakbonden daarover te raadplegen. De uitspraak van de organisatie was niet-bindend, maar gaf volgens de bonden die de zaak hadden aangespannen wel een duidelijk signaal.

De VNC wil nu dat de impact en duur van de versobering van de arbeidsvoorwaarden wordt getoetst aan de situatie waarin het bedrijf zich op dit moment bevindt. Daaruit zou dan moeten blijken of er nog steeds sprake is van "exceptionele omstandigheden die rechtvaardigen dat er een bijdrage van het personeel wordt gevraagd".

KLM zegt in een reactie er al bij de overheid op aangedrongen te hebben om op korte termijn met vakbonden en KLM om tafel te gaan. Dan zouden ze gezamenlijk de conclusies van de ILO kunnen bespreken. Vervolgens wil KLM met de bonden praten over de vraag wat dit alles betekent voor "lopende zaken".