Clicky


Straffen tot twaalf jaar cel voor onder meer transport 400 kilo cocaïne naar haven van IJmuiden

Straffen tot twaalf jaar cel voor onder meer transport 400 kilo cocaïne naar haven van IJmuiden
04-05-2022 14:37 | Criminaliteit | auteur Redactie

HAARLEM - De rechtbank Noord-Holland heeft negen verdachten veroordeeld voor hun betrokkenheid bij uiteenlopende drugsdelicten. De zaak draait onder meer om de invoer van een grote hoeveelheid cocaïne in de haven van IJmuiden, de grootschalige handel in ketamine, het runnen van een lab in Hollandscheveld in Drenthe waar crystal meth werd gemaakt en het dumpen van afval uit dit drugslab. De rechtbank heeft straffen opgelegd oplopend tot 12 jaar cel. 

EncroChat

Dit is de eerste strafzaak waarin deze rechtbank oordeelt over de rechtmatigheid van het onderzoek naar EncroChat-berichten. EncroChat bood telefoons aan waarmee communicatie mogelijk is die bijna niet is te onderscheppen door opsporingsdiensten. De server van het bedrijf EncroChat is in 2020 door de politie gehackt. Zo konden de versleutelde berichten die gebruikers naar elkaar stuurden worden onderschept en gelezen.

De rechtbank heeft bij de beoordeling afgeweken van beslissingen van andere rechtbanken in Encrochat-zaken tot nu toe. De rechtbank stelt centraal dat er bij de opsporing intensief is samengewerkt tussen Nederland en Frankrijk. Voor die intensieve samenwerking bestaan afspraken in EU-kader en regels in de Nederlandse wet. Die regels zijn op juiste wijze toegepast. 

In EU-kader vertrouwen we op het rechtssysteem van Frankrijk. Daarom is de beslissing van de Franse rechter om de server te hacken niet getoetst. De machtiging van de Nederlandse rechter-commissaris voor de hack op alle telefoons van Nederlandse gebruikers wel. De conclusie van de rechtbank is dat het onderzoek rechtmatig is geweest.

De straffen

De rechtbank heeft aan één van de hoofdverdachten een celstraf opgelegd van 12 jaar. De rechtbank komt tot de conclusie dat de verdachte (38 jaar oud) zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van het bereiden van cyrstal meth in het voorjaar van 2020. Ook heeft hij zich samen met anderen schuldig gemaakt aan de dumping van het drugsafval afkomstig uit het lab. Het drugsafval is in een bos in Ermelo aangetroffen. 

De rechtbank oordeelde verder dat de verdachte een groothandel in ketamine heeft gehad. Er moet volgens de rechtbank sprake zijn geweest van een zeer intensieve handel, gezien de frequentie van de leveringen. Daarnaast heeft hij zich schuldig gemaakt aan de invoer van 400 kilo cocaïne in IJmuiden in februari 2019. De verdachte is ook veroordeeld voor deelneming aan een criminele organisatie en het witwassen van 290.000 euro. 

Twee andere verdachten (33 en 34 jaar oud) krijgen een gevangenisstraf van respectievelijk 8 en 5 jaar. De rechtbank vindt bewezen dat zij beiden in grote mate betrokken zijn geweest bij het bereiden van crystal meth in het drugslab in Drenthe en dat zij hebben deelgenomen aan een criminele organisatie. De 33-jarige man heeft zich ook schuldig gemaakt aan de dumping van het afval afkomstig van het drugslab, aan groothandel in ketamine en valsheid in geschrift. De ander was ook in het bezit van twee vuurwapens.

De partner van de verdachte (38 jaar oud) die handelde in ketamine is vrijgesproken van het bezit van 350 kilo ketamine. De rechtbank acht niet bewezen dat zij wist dat haar man deze zeer grote hoeveelheid in voorraad had. Zij krijgt een maximale taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor valsheid in geschrift, begaan bij respectievelijk het aangaan van een huurovereenkomst voor een woning en het afsluiten van een hypotheek.

Bij het transport van de 400 kilo cocaïne naar IJmuiden waren volgens de rechtbank nog twee mannen betrokken. Aan een 26-jarige man is een celstraf opgelegd van vijf jaar. Een man van 69 jaar oud krijgt 4 jaar gevangenisstraf. Hij was na het plegen van dit feit al veroordeeld tot 10 jaar celstraf in een andere zaak. Daarbij was sprake van soortgelijke feiten. 

Drie verdachten (62, 38 en 33 jaar oud) krijgen deels voorwaardelijke celstraffen opgelegd respectievelijk wegens intensieve handel in ketamine, het vervoer van ketamine vanuit Duitsland naar Nederland en het dumpen van gevaarlijke afvalstoffen afkomstig van het drugslab. De 62-jarige man krijgt 18 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De 38-jarige man krijgt 15 maanden cel waarvan 5 maanden voorwaardelijk. En de 33-jarige man krijgt 14 maanden cel waarvan 7 maanden voorwaardelijk. 

Schadevergoeding

Staatsbosbeheer heeft tegen de verdachten van de dumping van het drugsafval een vordering tot schadevergoeding ingediend van ongeveer 8.000 euro. Voor haar rekening kwamen destijds de kosten van het opruimen van het drugsafval. Deze vordering heeft de rechtbank in drie zaken toegewezen.

Van vier van de veroordeelden heeft de rechtbank vastgesteld dat zij uit de gepleegde feiten financieel voordeel hebben behaald. Zij moeten dit voordeel aan de staat betalen. Het gaat om bedragen van 21.100 euro tot € 92.000 euro.