Clicky


OM eist 42.000 euro tegen uitzendbureau wegens verduistering deel salaris arbeidsmigranten

OM eist 42.000 euro tegen uitzendbureau wegens verduistering deel salaris arbeidsmigranten
04-05-2022 17:10 | Misdaad | auteur Redactie

ROTTERDAM - Het OM verdenkt een uitzendbureau in Leerdam van het opzettelijk en structureel verduisteren van een deel van het salaris van haar uitzendkrachten. Deze uitzendkrachten waren afkomstig uit het buitenland, voornamelijk Oost-Europa, om in Nederland tijdelijk te werken. Het geld dat het bedrijf inhield, was bedoeld voor het afdragen van premie aan de ziektekostenverzekeraar. Deze verzekeringen werden niet afgesloten waardoor de uitzendkrachten onbewust onverzekerd werkten in de risicovolle vleessector. Het OM eiste vandaag voor de rechtbank in Rotterdam een geldboete van 42.000 euro tegen het uitzendbureau.

In 2019 kreeg de Nederlandse Arbeidsinspectie melding van een arbeidsmigrant die uitgebuit zou worden door zijn werkgever, een uitzendbureau. Er zou salaris worden ingehouden voor een zorgverzekering terwijl het uitzendbureau hem geen zorgpas verstrekte. De arbeidsinspecteurs kwamen er tijdens hun onderzoek achter dat deze methode - het inhouden van salaris voor premie zorgverzekeringen die vervolgens niet afgesloten werden – vaker voorkwam binnen dat bedrijf. In totaal ging het om 98 uitzendkrachten waarvan loon is ingehouden door het uitzendbureau maar waarvoor geen (volledige) premie is afgedragen. Uit het boekhoudkundig onderzoek kwam naar voren dat het uitzendbureau in het jaar 2020 een bedrag van 42.000 euro, afkomstig uit het totaal van in dat jaar ingehouden premies ziektekostenverzekering van haar werknemers, heeft overgeboekt naar haar winst- en verliesrekening.

Strafeis

“Van een uitzendbureau mag grote zorgvuldigheid worden verwacht waar het gaat om de uitbetaling van salarissen aan uitzendkrachten. Die vereiste zorgvuldigheid ontbrak in ieder geval. Uit het dossier blijkt dat er signalen zijn geweest van de zorgverzekeraar richting het uitzendbureau dat er zorgverzekeringen niet konden worden afgesloten. Deze signalen hebben er niet toe geleid dat het uitzendbureau haar interne gang van zaken vervolgens op orde heeft gesteld. Door de zorgverzekeraar werden na het afsluiten van een zorgverzekering zorgpassen verstrekt aan het bureau. Tevens werden door de zorgverzekeraar maandelijkse overzichten verstrekt van de lopende verzekeringen. Deze aspecten maakte dat het uitzendbureau zicht kon houden of werknemers ook daadwerkelijk verzekerd waren. Voor de betreffende werknemers was er echter nog een veel kwalijker aspect verbonden aan dit laakbare handelen: zij hebben hun in potentie gevaarlijke werkzaamheden in de vleessector verricht terwijl zij onverzekerd bleken te zijn.” aldus de officier van justitie.

Rekening houdend met het blanco strafblad van het uitzendbureau en het gegeven dat dit uitzendbureau 26.000 euro heeft gereserveerd voor terugbetaling aan benadeelde werknemers eiste de officier van justitie een boete van 42.000 euro.

Uitspraak rechter

De rechtbank deed direct uitspraak in deze zaak. De rechter legde de verdachte een boete van 30.000 euro waarvan 15.000 euro voorwaardelijk op. De rechter kwam tot dit vonnis omdat de bedrijfsvoering is aangepast door de nieuwe bestuurder en de ten onrechte geinde premies terugbetaald zijn aan de werknemers.