Clicky


Industrie verwacht in 2022 bijna een vijfde meer te investeren

Industrie verwacht in 2022 bijna een vijfde meer te investeren
25-05-2022 09:37 | Cijfers | auteur Redactie | Esther van der Wal

DEN HAAG - In 2022 verwachten producenten bijna 20 procent meer te investeren in materiële vaste activa dan in 2021. Vooral producenten in de textiel-, kleding- en lederindustrie hebben positieve investeringsverwachtingen, transportmiddelenproducenten verwachten minder te investeren. Dit meldt het CBS op basis van de voorjaarsenquête investeringsverwachtingen onder bedrijven met 10 of meer werknemers in de industrie.

De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld van half januari tot half mei 2022. Het gaat om investeringen in materiële vaste activa die in het verslagjaar in gebruik genomen worden, zoals gebouwen, machines, vervoersmiddelen en computers. De verwachte toename in 2022 is deels toe te schrijven aan investeringen die in 2021 in gebruik genomen zouden worden maar zijn uitgesteld tot 2022.

Verwachtingen alleen negatief in transportmiddelenindustrie

Met name producenten van textiel, kleding, schoenen en leer verwachten in 2022 fors, dat wil zeggen meer dan 50 procent, te investeren dan in 2021. Raffinaderijen en de chemische industrie verwachten 39 procent meer te investeren in 2022. Binnen de elektrotechnische- en machine-industrie hebben vooral de producenten van elektrotechniek positieve investeringsverwachtingen (bijna de helft meer dan in 2021). Maar niet alle producenten zijn positief over de investeringen in 2022. Ondernemers in de transportmiddelenindustrie verwachten in 2022 13 procent minder te investeren.

Daling industriële investeringen in 2021

Het grootste deel van de investeringen in de industrie wordt gedaan door raffinaderijen en de chemische industrie. Deze groep heeft in 2021 23 procent minder geïnvesteerd dan in 2020. Bij de voedings- en genotmiddelenindustrie was de gerealiseerde investeringsdaling met 8 procent bescheidener. De andere industriële branches hebben in 2021 meer geïnvesteerd dan in 2020. In de transportmiddelenindustrie zijn de investeringen zelfs meer dan verdubbeld. Doordat de daling bij de grotere industriële investeerders forser was, zijn in 2021 de investeringen van de industrie als geheel gedaald.

Verwachtingen versus realisaties

In het verleden bleven de cijfers over gerealiseerde investeringen achter bij de investeringsverwachtingen. Het CBS ontwikkelde daarom een nieuwe tabel met verwachte én gerealiseerde investeringen, met 2021 als meest recente jaar. Deze nieuwe tabel maakt het mogelijk om de verwachte investeringen te vergelijken met de investeringsrealisatie.

Volgens de enquête in het voorjaar van 2021 verwachtte de industrie 6 procent meer te investeren in 2021 dan een jaar eerder. In 2021 heeft de industrie als geheel 2 procent minder geïnvesteerd dan in 2020. De investeringsverwachtingen van ondernemers in de industrie wijken vaak een paar procentpunt af van de uiteindelijke realisaties. Dit komt vaak doordat investeringen later dan gepland gereed zijn of worden doorgeschoven naar een later moment.