Clicky


Sleepanker voor Robert Kasteel voor inzet binnenvaart

Sleepanker voor Robert Kasteel voor inzet binnenvaart
25-05-2022 10:10 | Binnenvaart | auteur Redactie

ROTTERDAM - Robert Kasteel, voormalig directeur van het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart (CBRB), ontving maandag 23 mei het Sleepanker uit handen van Boudewijn Siemons, operationeel directeur van het Havenbedrijf Rotterdam.

Hij kreeg het voor zijn inzet voor de binnenvaart en de haven, in het bijzonder voor zijn bijdrage aan de totstandkoming van de nieuwe vereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland. Het sleepanker is een onderscheiding van de haven van Rotterdam voor personen die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de Rotterdamse haven.

De 68-jarige bedrijfseconoom Robert Kasteel verdiende zijn sporen ruimschoots bij VOPAK en Interstream Barging, voordat hij in 2013 directeur van de CBRB werd, nadat de organisatie uit het Transitiecomité Binnenvaart was gestapt. 'Jij bent een man die de binnenvaart en haven in zijn hart heeft gesloten. Veiligheid en duurzaamheid in de industrie en binnenvaart staan in je carrière centraal. Je was een verbinder en voorvechter voor een veilige en schone binnenvaart en voor één sterke binnenvaartorganisatie in Nederland en Europa. Het fusieproces van CBRB en BLN is de kroon op dat werk', aldus Boudewijn Siemons.

De COO van het Havenbedrijf refereerde in zijn speech ook nog aan andere voorname ‘wapenfeiten’ van Robert Kasteel: de internationale afspraken over varend ontgassen vastgelegd in het CDNI verdrag en de rol die hij heeft gespeeld in de totstandkoming van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens op 11 juni 2019 met daarin de ambitie en acties voor een klimaatneutrale en emissievrije binnenvaart in de toekomst.