Clicky


'Transportsector onvoldoende aantrekkelijk voor jongeren'

'Transportsector onvoldoende aantrekkelijk voor jongeren'
30-05-2022 10:06 | Transport | auteur Redactie

AMSTERDAM - De spanning op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2022 verder toegenomen. Stonden er in het laatste kwartaal van 2021 nog 106 vacatures tegenover elke 100 werklozen, een kwartaal later is dat opgelopen tot 133 per 100. Corona heeft sommige deelmarkten zoals de automotive, horeca en personenvervoer hard geraakt, terwijl andere deelmarkten zoals de Retail en last mile delivery (dit is het proces waarbij het product of pakket van de transport hub naar de eindbestemming wordt verzonden) juist profiteerden van de verschoven transportvraag.

"In hardgeraakte deelmarkten hebben transportbedrijven gedwongen afscheid genomen van een deel van hun chauffeurs. Sommige chauffeurs zijn bij andere bedrijven in de sector aan de slag gegaan. Afgezien van corona zorgt de vergrijzing ook voor een uitstroom van chauffeurs. De transportsector kent het hoogste aantal 55-75 jarigen in de werkzame beroepsbevolking in Nederland", zegt Machiel Bode, Sectorspecialist Transport, Logistics & Mobility, ING.

"Er lag in het afgelopen jaar door corona minder focus op de instroom van nieuwe chauffeurs via opleiding, werving en selectie. Ook zijn steeds meer chauffeurs voor zichzelf begonnen. Zo is het aantal eigen rijders met bijna 500 toegenomen in het afgelopen jaar."

"Daarbij komt dat aan de vraagzijde de behoefte aan chauffeurs enorm toenam door de groeiende vraag naar transportcapaciteit vanwege de aangetrokken economie en de toegenomen belevering rechtstreeks aan consumenten", zegt Bode.

Sector heeft te kampen met ontgroening

Naast de vergrijzing en een grotere uitstroom naar pensioen is er ook sprake van ‘ontgroening’ in de sector. Het aantal chauffeurs onder de 35 jaar lag halverwege 2021 op 18 procent, terwijl dit vijf jaar eerder nog op 24 procent lag.

"Het beroep is niet aantrekkelijk genoeg voor voldoende instroom van jongeren. Voor een redelijk salaris is het namelijk nodig om genoeg uren te draaien. Dat sluit niet aan bij de wens van jongeren om privé veel tijd door te kunnen brengen. Jongeren willen bijvoorbeeld in deeltijd kunnen werken of een vaste dag vrij zijn", concludeert Machiel Bode.