Clicky


Geen vergunning van de minister voor overname Sandd door PostNL

Geen vergunning van de minister voor overname Sandd door PostNL
02-06-2022 18:08 | Algemeen | auteur Redactie

DEN HAAG - De minister van Economische Zaken en Klimaat mocht geen vergunning verlenen voor de overname door PostNL van concurrent Sandd. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vandaag in hoger beroep beslist. Het CBb bevestigt daarmee een eerdere uitspraak van de rechtbank Rotterdam.

Nadat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vergunning voor de overname van Sandd had geweigerd, vroeg PostNL de minister toch een vergunning te verlenen. De minister heeft die mogelijkheid als hij vindt dat door de fusie algemene belangen worden gediend die zwaarder wegen dan de beperking van de concurrentie. De minister besloot de vergunning af te geven, omdat volgens hem door de overname één sterk postbedrijf zou overblijven. Alleen zo zou de landelijke postdienstverlening tegen redelijke prijzen zijn verzekerd, zonder dat de overheid daaraan financieel zou moeten bijdragen. Ook zou de werkgelegenheid zo beter worden beschermd. Enkele kleinere postbedrijven gingen in beroep uit vrees voor prijsstijging van de diensten van PostNL door de fusie en de mogelijkheid dat zij daarvan geen gebruik meer kunnen of mogen maken. 

Het CBb zegt, in deze principiële uitspraak, dat de minister bij zijn beslissing is gehouden aan wat ACM bij de weigering van de vergunning had vastgesteld. De minister is dus gebonden aan het oordeel van de ACM dat de continuïteit van de landelijke postdienstverlening zonder de overname geen gevaar loopt en dat daarvoor dus ook geen financiële overheidsbijdrage nodig is. Dit geldt ook voor de verwachting van ACM dat door de fusie de prijzen voor zakelijke klanten en consumenten zullen stijgen. In strijd met het systeem van de Mededingingswet is de minister daaraan voorbij gegaan en heeft hij het werk van ACM overgedaan.

Alleen het belang van de werkgelegenheid is volgens de minister zelf niet zwaarwegend genoeg om de vergunning te verlenen. Omdat hij naast dat belang geen andere algemene belangen heeft genoemd die door de overname zouden worden gediend, is de vergunning ten onrechte verleend. Het CBb laat daarom de vernietiging van de vergunning door de rechtbank in stand en zet daarmee definitief een streep door de vergunning. 

Bij de rechtbank Rotterdam loopt nog het beroep van PostNL tegen de weigering van de vergunning door ACM. Die procedure was opgeschort tot deze uitspraak van het CBb. Als PostNL dat beroep handhaaft, kan de procedure bij de rechtbank nu worden voortgezet. Het staat dus nog niet definitief vast of de vergunning die de Mededingingswet voor deze overname vereist, er wel of niet komt.