Clicky


Ziggo hoeft opnieuw geen waarschuwing van BREIN door te sturen

Ziggo hoeft opnieuw geen waarschuwing van BREIN door te sturen
09-06-2022 11:10 | Binnenland | auteur Redactie | Esther van der Wal

UTRECHT - Internetprovider Ziggo hoeft opnieuw niet mee te werken aan een verzoek van Stichting BREIN om een waarschuwingsbrief door te sturen aan een klant. Dat is de beslissing van de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. BREIN wil dat Ziggo een waarschuwing stuurt naar een klant omdat via zijn/haar IP-adres illegaal boeken zijn gedownload.

Anders dan BREIN stelt, is niet zeker dat die IP-adreshouder zélf auteursrechten heeft geschonden. Daarnaast oordeelt de rechter ook nu dat het doorsturen van een waarschuwing in strijd is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zolang Ziggo daarvoor geen vergunning heeft. 

Eerder kort geding

Dit kort geding is de tweede civiele procedure in een half jaar tijd tussen Stichting BREIN en Ziggo. In januari stonden de twee partijen ook al tegenover elkaar. In dat kort geding stond eveneens het doorsturen van waarschuwingsbrieven centraal. BREIN vroeg Ziggo een waarschuwingsbrief te sturen aan houders van IP-adressen (klanten van Ziggo) van wie dat adres werd gebruikt voor het illegaal down- en uploaden via een zogenoemde BitTorrent-site. In die brief zou de internetgebruiker er dan op worden gewezen dat dat strafbaar en schadelijk is.

BREIN weet uit eigen onderzoek om welke IP-adressen het gaat, maar heeft dan nog wel naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens) van de adreshouder nodig om de brief te kunnen versturen. BREIN vroeg aan Ziggo om de IP-adressen aan die gegevens te koppelen en vervolgens de waarschuwingsbrieven te versturen, maar Ziggo weigerde dit omdat het in strijd is met de privacyregels.

De voorzieningenrechter oordeelde toen dat Ziggo die brieven inderdaad niet hoefde te versturen omdat dit op basis van de AVG niet mag. Het gaat namelijk om strafrechtelijke persoonsgegevens en daarvoor stelt de AVG bijzondere eisen. Eén van die eisen is dat Ziggo voor het koppelen van de NAW-gegevens een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft en die heeft de internetprovider niet.

Illegaal e-books downloaden

In het kort geding waar de rechtbank nu uitspraak in doet, wil BREIN dat Ziggo een waarschuwingsbrief stuurt naar een klant die illegaal e-books downloadt en dat het bedrijf dat in de toekomst ook bij andere overtreders doet. Als de rechter hier niet in mee gaat, wil BREIN dat Ziggo de NAW-gegevens van die klant(en) aan haar verstrekt, zodat de stichting de brieven zélf kan versturen. Volgens BREIN maakt de betreffende klant zélf inbreuk op auteursrechten. Maar dat staat volgens de voorzieningenrechter niet vast.

Het kan namelijk ook iemand anders zijn die, zonder dat de IP-adreshouder het weet, gebruik maakt van het IP-adres. Alleen daarom al kunnen de eisen van BREIN niet worden toegewezen. Daarnaast blijft BREIN ook in deze zaak van mening dat Ziggo geen vergunning van de AP nodig heeft voor het doorsturen van de waarschuwingsbrieven en/of het verstrekken van de NAW-gegevens.

Ziggo vindt van wel. Volgens de voorzieningenrechter was de eis van BREIN ook afgewezen als wél vaststond dat de klant zelf auteursrechtinbreuken pleegde. Ziggo heeft namelijk (ook in deze zaak) wel een vergunning van de AP nodig om intern het IP-adres aan de NAW-gegevens te kunnen koppelen om zo een waarschuwingsbrief te kunnen versturen. Die vergunning is ook nodig als Ziggo die NAW-gegevens aan BREIN wil verstrekken.